Overenskomst 2018

Ny måling viser massiv opbakning til de offentligt ansatte

Kun en lille del af danskerne holder mest med arbejdsgiverne i de igangværende overenskomstforhandlinger. Det viser en ny måling fra Megafon.

Det er vist næppe nogen tvivl om, at det er to pressede parter, der for øjeblikket forhandler overenskomst for omkring 745.000 offentligt ansatte i Danmark. Forhandlingerne har stået på i månedsvis - en periode, hvor tingene blot er spidset til.

De offentligt ansatte kan dog trøste sig med, at de har langt den største opbakning blandt danskerne. Det viser i hvert fald en ny måling foretaget af Megafon for TV 2 og Politiken.

Ifølge målingen har 71 procent af danskerne mest sympati for lønmodtagerne i de igangværende overenskomstforhandlinger. Kun 13 procent siger, at de holder mest med arbejdsgiverne.

Større sympati for arbejdsgiverne i blå blok

Ser man på tallene med udgangspunkt i respondenternes politiske tilhørsforhold, er der ikke tvivl blandt rød bloks vælgere. Her har forsvindende få mest sympati for arbejdsgiverne, viser målingen. 

Kun én procent af Enhedslisten og SF's vælgere bakker op om arbejdsgiverne, mens det for Socialdemokratiets vælgere gælder fem procent. 

Lidt anderledes ser det ud hos de blå vælgere, hvor arbejdsgiverne får en anelse større opbakning. Særligt blandt de tre regeringspartier. 

Hos Liberal Alliance gælder det 26 procent af vælgerne og i Venstre 29 procent, mens hele 37 procent af de konservative vælgere har størst sympati for arbejdsgiverne.

Strejke og lockout i sigte

Kort opridset er de tre største udfordringer i den nuværende konflikt den betalte frokostpause, løn samt folkeskolelærernes arbejdstid.

Det er de samme udfordringer, som parterne stod med, da forhandlingerne gik i gang før jul, og som altså stadig ikke er løst.

De offentligt ansattes løn er et afgørende stridspunkt. Og ifølge Megafons måling mener 69 procent af danskerne faktisk, at de offentligt ansatte generelt set får for lidt i løn.

Opbakning til betalt frokostpause

Også i spørgsmålet om, hvorvidt lønmodtagerne skal have ret til en betalt frokostpause, møder de opbakning blandt danskerne.

I dag er den betalte frokostpause mange steder kutyme og har været det i mange år. Men de offentligt ansattes organisationer ønsker den skrevet ind i overenskomsten af frygt for, at arbejdesgiverne på et tidspunkt vil tage den fra dem.

I Megafons måling bakker 68 procent af danskerne op om en fortsat betalt spisepause.

Minister klar med udstrakt hånd

Onsdag mødtes repræsentanter for de ansatte i staten med innovationsminister Sophie Løhde (V), der mødte op på vegne af staten.

På vej ind sagde ministeren, at de ansattes repræsentanter ville blive mødt af en "udstrakt hånd" med penge i. 

- Jeg er her for at lande en aftale. Jeg kommer med en udstrakt hånd, og jeg vil strække hånden rigtig langt frem, sagde hun.

Der er fortsat ikke nogen aftale, og det er nu op til forligsmanden Mette Christensen at træffe en beslutning og afgøre overenskomstforhandlingernes videre forløb. Enten kan hun vælge at udsætte konflikten i 14 dage, eller også kan hun lade de nuværende konfliktvarsler være gældende.

Gør hun sidstnævnte, vil det betyde, at 88.000 offentligt ansatte indleder deres strejke onsdag i næste uge, og 440.000 offentligt ansatte bliver lockoutet om 14 dage.

I graf nummer to i artiklen er en fejl blevet rettet. Tidligere lød det, at svarprocenten til 'ved ikke' var 89 procent. Det korrekte er 7 procent.