Samfund

Mindfulness kan hjælpe KOL-patienter, viser ny dansk forskning

Danske forskere har som de første i verden bevist, at mindfulness-træning kan reducere KOL-patienters angst og depression.

Forestil dig, at du kun kan trække vejret gennem et sugerør – også når du har brug for at tage en rigtig dyb indånding.

Sådan er der over 400.000 danskere, der har det. De lider nemlig af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - bedre kendt som KOL - hvor luftvejene forsnævres.

Det betyder blandt andet, at turen fra sofaen og ud i køkkenet kan give åndenød. Og oplevelsen af ikke at kunne trække vejret kan være skræmmende. Faktisk har en ud af tre KOL-patienter, som er i rehabiliteringsforløb, fået konstateret angst.

- Mange oplever at blive rigtig svært forpustet, hvor de føler, at de bliver kvalt eller er ved at dø. Det er utrolig angstprovokerende at opleve, siger Anders Løkke, overlæge på Lungemedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Man får lyst til at flygte

En af dem, der har mærket frygten, er Jørgen Larsen fra Ballerup. Hans lungekapacitet er mere end halveret, og han har også oplevet at få angst, fordi han ikke kunne trække vejret.  

- Man får lyst til at flygte og komme langt væk. Man har ikke lyst til at se nogen, og man er fuldstændigt opgivende, siger han.

Men nu ser det ud som om, der er håb forude for Jørgen Larsen og andre, der lider af KOL. Som de første i verden har danske forskere fra Aarhus Universitet bevist, at man kan reducere KOL-patienters angst og depression med mindfulness-træning.

Om lungesygdommen KOL

 • Omkring 430.000 danskere har sygdommen
 • Sygdommen kan skyldes rygning eller luftforurening
 • Det alvorligste symptom på KOL er tiltagende åndenød
 • Andre symptomer er hoste, slimdannelse i luftvejene og træthed
 • Hver dag dør 16 danskere på grund af KOL

Kilde: Lungeforeningen

Angsten halveret efter mindfulness

Med en psykolog i spidsen trænede et aarhusiansk forskerhold mindfulness med en gruppe KOL-patienter. Før forsøget begyndte, led 43 procent af patienterne af angst og depression. Tre måneder efter det otte ugers forløb var antallet af patienter med angst nede på 22 procent.

- Man kan oversætte mindfulness til "opmærksomhedstræning". Mindfulness kan hjælpe patienterne med at få lidt samling på tankerne. Så de kan vende deres tanker mod noget andet, forklarer psykolog og ph.d-studerende Ingeborg Farver-Vestergaard, som har stået for projektet.

Overlæge Anders Løkke har fulgt forsøget fra sidelinjen, og han ser med begejstring på resultaterne.

- Vi har længe vidst, at KOL-patienter har gavn af fysisk træning, men det er opløftende at se, at psykologiske træningsformer yderligere kan forbedre patienters velbefindende, siger Anders Løkke.

- Mindfulness er sådan en form for opmærksomhedstræning, hvor man lærer at fokusere på sin krop og de signaler, den sender. Man lærer at give sin hjerne modsvar, når den siger: "Hjælp, hjælp jeg dør".

Fantastisk, at man kan gøre noget selv

Forskningsresultaterne vækker også begejstring hos Lungeforeningens direktør, Anne Brandt. 

- Det er fantastisk, at der nu er dokumentation for, at man kan gøre noget selv, siger hun.

På grund af de positive resultater vil Lungeforeningen, ifølge direktøren, gøre alt, hvad de kan, for at udbrede mindfulness til det træningsnetværk, der allerede er i foreningen. 

Hos Lungeforeningens lokalforening i Ballerup, hvor Jørgen Larsen holder til, gør de allerede noget selv for at arbejde med den frygt, som åndenøden skaber hos KOL-patienterne. 

De seneste to måneder har de dyrket mindfulness med en yogalærer, som har vist dem forskellige åndedrætsteknikker. 

- Det er en dejlig måde at lære at få styr på sin vejrtrækning, fortæller et af medlemmerne Ole Fog.

Lokalforeningen i Ballerup har ikke været en del af forsøget, og derfor er der ingen opgørelse over, hvordan deres forløb har påvirket medlemmernes angst. Men Jørgen Larsen er ikke i tvivl om, at de teknikker, han har lært, gør en forskel for mange.

Både forskningsresultaterne og de positive tilbagemeldinger fra Ballerup betyder, at Lungeforeningen vil arbejde for, at mindfulness kan blive en integreret del af de tilbud, der er hos det danske sundhedsvæsen.

- Vi håber, at det kan blive en naturlig del af den rehabilitering, der foregår i landets kommuner og på nogle af landets sygehuse, siger direktør Anne Brandt. 

Forskers råd til KOL-patienter

 1. Åndedrætsøvelser

  For at stabilisere åndedrættet kan man lave vejrtrækningsøvelser. For eksempel trække vejret ind gennem næseborene og puste langsomt ud gennem en trutmund.  

 2. Tryghedssætning

  Mange KOL-patienter lider af selvbebrejdelse, fordi sygdommen tidligere er blevet kaldt ”rygerlunger”. Selvbebrejdelse kan føre til både angst og depression. 

  Når angsten nærmer sig, er det en god ide at have en sætning, som man kan vende tilbage til for at finde ro. Det kan for eksempel være: ”Det er i orden, at jeg har det på den her måde”.

 3. Mærk efter

  Husk at spørge dig selv, hvordan du har det. Du kan for eksempel sætte en alarm på din telefon for at minde dig selv om, at du skal blive opmærksom på dig selv og fokusere på: Hvordan har jeg det lige nu? Hvad føler jeg? Hvordan reagerer min krop?

 4. Fokuser

  Hvis du kan mærke angsten komme snigende, er det en god ide at vende din opmærksomhed mod noget fysisk. Det kan for eksempel være føddernes kontakt med gulvet. Sæt dig på en stol med fødderne på jorden og forsøg at flytte din opmærksomhed fra dine tanker til føddernes kontakt med gulvet. 

 5. Opsøg en psykolog

  Hvis du vil blive bedre til mindfulness, kan det være en god ide at opsøge en psykolog, som kan hjælpe dig med at lære flere teknikker, som kan hjælpe mod angst. 

Kilde: Ingeborg Farver-Vestergaard, ph.d.-studerende og psykolog.