Samfund

Skilsmissebarn om nye regler: - Det ville måske have betydet, jeg ikke kom i klemme

Et enigt folketing er klar med helt nyt system for forældre, der vil skilles.

SKILMISSER I TAL

Tallene på Danmarkskortet viser antal skilte efter bopælskommune på skilsmissetidspunktet pr. 1.000 gifte personer i samme kommune 1. juli 2017. 

Kommuner med få indbyggere kan svinge meget alt efter antallet af skilsmisser det pågældende år og derfor ligge højt eller lavt i statistikken for netop dette år. 

Folketingets partier har i dag vedtaget en ny skilsmisseaftale, der i højere grad skal sætte barnets tarv i første række.

Fremover skal en helt ny enhed stå for skilsmissesagerne. Et såkaldt Familieretshus, der skal tage sig af større eller mindre uenigheder om økonomi eller forældremyndighed.

Desuden skal det tage længere tid at blive skilt, hvis man har børn - og familierne skal have en kontaktperson, som tager sig af netop dem.

- Det er bestemt ikke en fed tid

Alt sammen gode tiltag, mener 20-årige Josefine Christiansen, der selv er skilsmissebarn. Forældrenes skilsmisse gjorde et stort indtryk på hende.

- Man bliver revet op fra sin normale hverdag, og der er rigtig mange ting, der ændrer sig. Så det er bestemt ikke en fed tid, fortæller Josefine Christiansen.

Hendes forældre var igennem to retssager for at afgøre, hvor hun skulle bo. Ifølge Josefine Christiansen blev der i systemet ikke lyttet til hendes ønsker:

- Det var en følelse af afmagt, for jeg kunne ikke gøre noget. Jeg måtte bare vente og se. Der var nogle højere oppe, der sad med min fremtid i deres hænder.

En klar forbedring

I fremtiden skal en ny såkaldt børneenhed sørge for, at børnene bliver hørt og får vejledning af faste kontaktpersoner bestående af psykologer, pædagoger, socialrådgivere.

En klar forbedring, mener Børns Vilkår:

- Der er nogle rigtig gode intentioner i aftalen, og der er nogle solide tiltag i form af, at vi får nedlagt nogle institutioner og skabt nogle andre, som jeg tror på vil kunne håndtere skilsmissesagerne meget bedre, siger direktør Rasmus Kjeldahl.

I dag er det statsforvaltningen, der tager sig af forældre i skilsmisse. Den institution bliver nedlagt, og i stedet kommer altså det nye Familieretshus.

Her skal de stå for de cirka 100.000 familieretlige sager, der behandles hvert år. Og som noget nyt skal forældre screenes og inddeles i tre grupper:

Røde, gule og grønne forældre

Der er forældre, der stort set håndterer det hele selv - de bliver markeret som grønne. For dem skal det som noget nyt blive muligt at dele børnechecken, og børnene skal kunne få adresse hos begge forældre.

De mindre enkle sager bliver markeret med gult, hvor der eksempelvis kan være brug for mægling i forhold til forældremyndigheden.

Den røde gruppe er forældre i højkonflikt. De ryger direkte videre til den nye Familieret, som kommer til at høre under Byretten.

Siden 2013 har den obligatoriske betænkningstid været fjernet, men den nye aftale betyder også, at ægtepar med børn fremover skal vente tre måneder, før de kan blive skilt.

Mere rådgivning

20-årige Josefine Christiansen har i dag fulgt præsentationen af det nye skilsmissesystem tæt:

- Jeg er så glad for at høre, at det er barnet, der kommer i centrum frem for forældrene.

Fremover vil forældre også blive tilbudt mere rådgivning i skilsmisseprocessen. Noget Josefine Christiansen godt kunne have ønsket sig, da hendes forældre blev skilt:

- Det ville have betydet, at jeg ikke stod i klemme mellem mine forældre. Det ville måske have betydet, at man som barn kunne slappe lidt mere af.

De nye regler træder i kraft fra den 1. april næste år.