70 kilometer grænsehegn skal holde vildsvin ude af Danmark

Frygten for at afrikansk svinepest skal ramme milliardeksporten får nu regeringen og Dansk Folkeparti til at opsætte et 1,5 meter højt hegn.

PĂĄ trods af en massiv indsats er det ikke lykkedes at standse udbredelsen af afrikansk svinepest i Europa. Senest er den fundet i Tjekkiet.

Frygten for at den afrikanske svinepest skal nĂĄ til Danmark fĂĄr nu regeringen og Dansk Folkeparti til at opsætte et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse for at beskytte den danske svinebestand.

Det kræver en ny lov at etablere hegnet, som ventes at blive knap 70 kilometer langt og 1,5 meter højt. Vejtrafikken over grænsen kan dog fortsat ske uhindret i overensstemmelse med Schengen-reglerne.

- Jeg vil ikke løbe nogen risiko. Det er en milliardeksport på 11 milliarder kroner årligt, som vi risikerer at sætte over styr. Ved udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil al eksport til tredjelande øjeblikkeligt lukke.

- Et hegn vil både holde eventuelle inficerede vildsvin fra at løbe over grænsen og gøre indsatsen med at få udryddet vildsvinene i Danmark lettere for jægere, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Kan ramme dansk milliardeksport

Danmark eksporterer ĂĄrligt svin for 30 milliarder kroner, og sĂĄkaldte tredjelande uden for EU stĂĄr for 11 af disse milliarder. Men hvis den afrikanske svinepest kommer i udbrud i Danmark, vil al eksport til tredjelande lukke i en periode og koste milliarder.

Eksporten til andre EU-lande vil ikke blive berørt med undtagelse af svineeksporten fra det ramte omrĂĄde i Danmark.

- Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at forebygge afrikansk svinepest på dansk jord og udvise rettidig handlekraft.

- Derfor har jeg længe presset på for at få opsat et vildsvinehegn, så vi mindsker risikoen for at bringe afrikansk svinepest til Danmark, siger Dansk Folkepartis landbrugs- og fødevareordfører, Lise Bech, som understreger, at partiet er klar til at stemme for de ændringer, som er nødvendige.

Flere europæiske hegn

OgsĂĄ andre europæiske lande ser pĂĄ muligheden for at opsætte hegn for at holde den afrikanske svinepest stangen.

Således forventes Polens regering i næste uge at tage stilling til et hegn langs landets østlige grænse, og i Tjekkiet er der allerede opsat et hegn, der isolerer vildsvin med svinepesten i et bestemt område.

Jens Munk Ebbesen, områdedirektør for veterinære forhold i Landbrug og Fødevarer, tror på, at hegnet kan være med til at få vildsvin skudt væk i Danmark – samtidig med at der ikke kommer flere vildsvin sydfra.

- Vildsvin er dyr, som er med til sprede smitten andre steder i Europa. Det er ogsĂĄ et dyr, som samler smitten op, hvis der bliver smidt affald i naturen, siger han.

Hvis vildsvinene skulle fĂĄ den idĂ© i stedet at løbe over vejene ved grænseovergangen, er der ogsĂĄ rĂĄd for det.

Det er der nemlig også taget højde for på baggrund af erfaringer fra Tjekkiet, hvor man tidligere har lavet hegn omkring et område med afrikansk svinepest, fortæller Jens Munk Ebbesen.

- Der var også veje ud af det område selvfølgelig. Der bruger de et dufthegn i de områder, hvor der er asfalt, siger han.

Hæver bødestraf

I forbindelse med initiativerne for at forebygge og forhindre afrikansk svinepest i Danmark hæver regeringen også bødestraffen for overtrædelser, som medfører risiko.

Det kan blandt andet ske, hvis rengøringen af dyretransportere findes utilstrækkelig eller ved ulovlig indførelse af fødevarer.

Selvom smitten primært foregĂĄr via vildsvin, sĂĄ kan den ogsĂĄ gives videre ved, at svinene samler smitte op, som mennesker har været med til at sprede fra fødevarer, som indeholder virus. Det forklarer Jens Munk Ebbesen.

Det var blandt andet tilfældet, da smitten kom til Tjekkiet og til Warszawa i Polen.

- Hegnet er ikke en fuldstændig garanti. Men det er en af de brikker og initiativer, som vi sætter stor pris pĂĄ. For alt hvad vi overhovedet kan gøre for at undgĂĄ at fĂĄ smitten til Danmark, er meget afgørende, siger Jens Munk Ebbesen.

I Danmark vil alle lodsejere, som har jord pĂĄ arealet langs den tyske grænse, blive kontaktet af Landbrugsstyrelsen om, hvad der videre skal ske.

Desuden holder miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen borgermøde i Sønderjylland i april, ligesom også Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen vil holde informationsmøder om initiativet.

Vildsvin må skydes døgnet rundt

Også andre skridt er taget for at undgå den frygtede svinepest. Onsdag meddelte Miljø- og Fødevareministeriet, at det fremover er tilladt at skyde vildsvin om natten.

Det er ministeriets vurdering, at der på baggrund af observationer og indmeldinger i øjeblikket findes 50-100 voksne fritlevende vildsvin i Danmark. I forvejen må vildsvin skydes året rundt.

Jens Munk Jeppesen forklarer, at der ikke findes nogen vaccine eller behandling mod afrikansk svinepest.

- Dyrene dør meget hurtigt, og de har et voldsomt sygdomsforløb, siger han.

Afrikansk svinepest er uskadelig for mennesker og andre dyr end vild- og tamsvin.

Landbrug og Fødevarer mener, et grænsehegn kan gøre en forskel. Video: Marie Jensen