TV 2 ECHO

Unges drukvaner er på vej i rigtig retning

De fleste unge er ikke i risiko for et for højt alkoholforbrug. Det viser en ny omfattende undersøgelse.

Danske unge er europamestre i at drikke mest, men det går i den rigtige retning. De fleste drikker nemlig inden for, hvad sundhedsstyrelsen anbefaler. Det viser en ny stor rapport fra Rockwool Fonden.

I 10 år har forskere fulgt en gruppe unge, fra de var 15 til 25 år. 11 procent har et meget lavt forbrug af alkohol gennem deres ungdom. Det er typisk unge med indvandrerbaggrund og unge med ”usædvanlig høj skolemotivation”.

- For de unge med indvandrerbaggrund handler det ofte om familieværdier, hvor alkohol ikke er en lige så naturlig del af hverdagsbilledet. De unge, der har en usædvanlig høj skolemotivation, vil typisk prioritere skole og læsning over sociale arrangementer, der indebærer alkohol.

Rapporten beskriver, at gruppen af unge, der ikke drikker oftere, føler sig uden for fællesskabet og føler sig ”anderledes”, når de i mindre eller ingen grad deltager i eksempelvis sommerens festivaler. Det kan studerende Julie Hindkjær på 24 år nikke genkendende til.

Jeg tror, det er svært at passe ind, fordi vores ungdomskultur ofte handler om at drikke meget

Julie Hindkjær

Få drikker langt over anbefalingerne

Kun seks procent af dem blev karakteriseret som unge med et ”kronisk højt” alkoholforbrug, hvor de gennem alle 10 år drikker 32 genstande om ugen, gennemsnitligt.

- Dem, der har et meget højt alkoholforbrug, kommer typisk fra mere ressourcesvage familier, og så er de mindre motiverede til at gå i skole end andre unge i aldersgruppen, siger Stefan Bastholm Andrade, der er seniorforsker ved VIVE og medforfatter af rapporten.

40 procent af dem med kronisk højt alkoholforbrug er kvinder, som er en særlig risikogruppe.

- Det er altså stadig mændene, der udgør den største del af gruppen, men et højt alkoholforbrug rammer generelt kvinder hårdere, og derfor skal vi være opmærksomme på den gruppe også, siger Stefan Bastholm Andrade.

Unge med strenge regler drikker mindre intenst

Hvis unge i 15-18-årsalderen har fået mere lempelige alkoholregler med hjemmefra, har de en større tendens til at ”binge-drikke” end unge, der hjemmefra har fået at vide, at de maksimalt må drikke omkring to genstande af gangen. Binge-druk handler om at bunde genstande hurtigt under eksempelvis drukspil.

Undersøgelsen viser dog, at dem med stramme regler med tiden indhenter dem, der har mere lempelige regler. Og 20-årige Aleksandra Milanovic har også oplevet en tendens:

- Jeg føler, at dem, der får at vide, at de ikke må drikke, oftere er dem, der kommer til at drikke mest. Fordi de ikke vil føle sig så begrænsede.

Drukturene topper tidligt

Når gruppen af unge er i 20’erne, vil deres alkoholforbrug typisk være blevet mindre. Ifølge rapporten topper alkoholforbruget i 18-19-årsalderen, hvilket ofte hænger sammen med, at den unge starter på en ungdomsuddannelse.

- Selvom alkoholforbruget topper i den alder, klarer størstedelen af de unge sig ret godt i skolen. Så noget tyder på, at de finder en naturlig balance mellem at have fester med alkohol i weekenden og samtidig koncentrere sig i skolen.

Julie Hindkjær og Aleksandra Milanovic har ikke deltaget i undersøgelsen.