Samfund

Strejke kan ramme flytrafikken i Danmark

Hvis meteorologer og flyveledere ender i strejke, kan det få store konsekvenser for flytrafikken i Danmark.

Lykkes det ikke staten og en række fagforeninger for offentligt ansatte i Danmark at nå til enighed om nye overenskomster inden 4. april, vil en omfattende strejke ramme Danmark. Det kan få alvorlige konsekvenser for luftfartstrafikken i Danmark, men det vides endnu ikke, hvad det helt konkret vil medføre. 

Der er varslet strejke hos vejrtjenesten DMI og Naviair, som er flyveledernes statsejede selskab, der leder fly sikkert gennem luften. 

Danmarks Meteorologiske Institut er som de eneste godkendt til at levere særlige vejrmeldinger, kaldet TAF, til civile lufthavne i Danmark. De gør, at flyene ved, hvor de skal lande. Strejker meteorologerne, kan det derfor få konsekvenser ifølge Kasper Hyllested, der er pressechef i Københavns Lufthavne.

 - Vi er i dialog med DMI og Naviair, hvad det vil betyde for afviklingen af flytrafikken i Danmark og København, men vi ved ikke endnu, hvilket omfang det i givet fald får, siger han. På nuværende tidspunkt kan han derfor ikke sige mere.

Vil påvirke vejrudsigter

Han opfordrer folk til at kontakte deres flyselskab eller rejseselskab, hvis de har spørgsmål om, hvordan de bliver berørt. Har en lufthavn ikke en TAF, en særlig vejrmelding, skal luftfartsselskabet have to alternative lufthavne med en vejudsigt, hvor flyet kan lande.

 - Næsten alle vores meteorologer er varslet om strejke, og hvis det bliver sådan, vil det påvirke de vejudsigter, vi laver til flytrafikken i Danmark, siger Carsten Simonsen, der er operationschef i DMI. 

Både Kasper Hyllested og Carsten Simonsen siger, at de ikke kender til fortilfælde. Al indenrigsflyvning i Grønland risikerer at lukke ned, hvis DMI bliver ramt, skriver KNR, den grønlandske radio. 

Strejken er varslet til at starte 4. april. Den kan dog udsættes to gange to uger, hvis forligsmanden skønner det nødvendigt. 10. april vil en lockout træde i kraft, hvilket betyder, at arbejdstagere bliver forment adgang til arbejdspladsen uden at få løn.