Samfund

Falck fyrer 570 medarbejdere

Omkostningsniveauet i redningskoncernen har været for højt, erkender viceadministrerende direktør i Falck.

Konkurrencen på sygetransportområdet betyder, at Falck i Danmark fyrer 570 hel- og deltidsmedarbejdere.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Fra Falck lyder det, at man har valgt at afskedige de medarbejdere, der beskæftiger sig med siddende patienttransport, fordi Falck i dag opererer med for høje omkostninger på området.

250 af de 570 afskedigede medarbejdere afskediges som en konsekvens af, at Falcks kontrakt om patienttransport med Region Hovedstaden udløber 1. oktober i år. 

Omkring 420 af medarbejderne er ansat på fuld tid.

For høje omkostninger

Hos ledelsen lyder det, at det har været nødvendigt at outsource dele, fordi selskabet simpelthen hev for få aftaler, der var sendt i udbud, i land.

- Vores omkostningsniveau har simpelthen været for højt, så det er desværre et skridt, vi er nødt til at tage, siger viceadministrerende direktør Jakob Bomholt.

- Det er en meget, meget trist dag for både Falck, men især for de berørte medarbejdere, tilføjer han.

Afskedigelserne sker med virkning fra udgangen af september 2018.

Lønnedgang ikke muligt

Jakob Bomholt siger, at det ikke har været muligt at få fyringstallet ned med eventuelle lønnedgange.

- Vi har haft en god dialog med 3F, men det er vanskeligt, og derfor har vi valgt at lave den her udmelding i dag, lyder det.

Afskedigelserne sker med virkning fra udgangen af september 2018.

- Vi beklager, at vi må sige farvel til dygtige medarbejdere. Mange har været ansat i mange år og yder en stor indsats. Vores opgave er nu at sikre, at vores medarbejdere kommer videre i gode job, siger Falcks viceadministrerende direktør.

Skræmmende beslutning

Hos Reddernes Landsklub er der dystre miner efter de mange afskedigelser blandt kollegaerne i Falck.

- Beslutningen er skræmmende og bedrøvelig, og får store personlige konsekvenser for et stort antal kolleger. At man vælger at nedlægge hele egendriften af siddende sygetransport er et drastisk valg. Vi havde set det komme, men havde håbet på en mildere løsning, men alle spilleregler er overholdt, siger Jacob Guldberg, formand for Reddernes Landsklub til Fagbladet 3F.

Falcks og 3F’s uddannelsesfond har afsat midler til efter- og videreuddannelse af afskedigede medarbejdere, ligesom Falck tilbyder medarbejderne psykologhjælp i opsigelsesperioden.

Falck råder over godt 11.000 medarbejdere i Danmark og har 25.000 medarbejdere i udlandet.