Samfund

FAKTA: Bierne bidrager til samfundsøkonomien

EU skal den 22. marts afgøre, om der skal indføres totalforbud mod pesticider, som mistænkes for at skade bier.

Der findes cirka 290 forskellige slags bier i Danmark, som blandt andet bestøver planter og afgrøder.

Få et indblik i insekternes funktion og samfundsmæssige værdi:

  • De fleste bier er enlige, hvor hunbierne bygger hver deres koloni.
  • Der er omkring 100.000 bifamilier i Danmark. En bifamilie er en koloni, som består af en dronning, flere tusind arbejderbier og om sommeren også nogle hundrede droner (hanbier).
  • Både honningbier og vilde bier er med til at bestøve planter og afgrøder. De er dermed afgørende for fødevareproduktion.
  • Biernes bestøvning af afgrøder i Danmark er cirka en milliard kroner værd om året.
  • EU indførte i 2013 et forbud mod bejdsning af blomstrende afgrøder med de insektmidler, der kaldes neonikotinoider. De vurderes at skade bier.
  • Danmark giver dog dispensation til ordningen, så landmændene kan bejdse vinterraps.
  • Den danske anvendelse udgør ikke en risiko for bier, vurderer Miljøstyrelsen.
  • 22. marts skal eksperter i EU's Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder tage stilling til, om der skal indføres totalforbud mod tre typer neonikotinoider i EU.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, Danmarks Biavlerforening og EU's agentur for fødevaresikkerhed (Efsa).