De misbrugte filmbørn

Sag om sexovergreb forældet: - Det er ikke retfærdigt

Ny lovgivning ophæver forældelsesfrist for overgreb mod børn fremadrettet, men kommer ikke til at gælde gamle sager.

Filminstruktør og pædagog Ernst Johansen kommer ikke for en dommer for de sexforbrydelser, som Marina Knudsen og en række andre tidligere skuespillere anklager ham for at have udsat dem for i 1970’erne.

For ifølge politiet er sagerne forældede.

- Jeg synes faktisk ikke, det er retfærdigt. Det er jo stadig mig, der er ofret, siger Marina Knudsen.

Sammen med en række andre kvinder står hun frem i anden del af TV 2s dokumentarserie ’De misbrugte filmbørn’ og fortæller sin historie, om hvordan Ernst Johansen udnyttede sin position som pædagog og filminstruktør til at tvinge børneskuespillerne til sex.

- Så tog han bukserne af og sagde, at jeg skulle - for at sige det på godt dansk - sutte den af på ham, fortæller Marina Knudsen blandt andet i dokumentarserien.

I en telefonsamtale med TV 2s journalist erkender Ernst Johansen at have begået overgreb mod mindreårige skuespillere:

- Hvis du vidste, hvor meget lort jeg har lavet. Jeg var jo ungdomsleder. Og jeg ville lave fester. Fester, så det baskede, siger Ernst Johansen i dokumentarserien.

- Han burde faktisk blive dømt for det

Marina Knudsen anmeldte ikke overgrebet dengang, det ifølge hende skete i forbindelse med produktionen af filmen ’Krigernes Børn’ (1979), og først 40 år efter ringer hun til politiet.

Men i et skriftligt svar fra politiet lyder det, at efterforskning droppes, da sagen er forældet i henhold til straffelovens bestemmelser for forældelse. Forældelsesfristen kan maksimum være 15 år.

- Inden jeg ringede og anmeldte ham, havde jeg jo nok en fornemmelse af, at den ville falde for forældelsesfristen. Så jeg var ikke specielt overrasket, da jeg fik svaret fra politiet, siger Marina Knudsen.

Selvom overgrebet ikke er noget, der fylder så meget i hendes hverdag nu, så mener hun stadig, at Ernst Johansen bør stå til regnskab for sine handlinger.

- Jeg har jo anmeldt ham, fordi jeg synes, der skal være en lille smule retfærdighed til. Han burde faktisk blive dømt for det, han har gjort mod mig og mod mange andre.

- Jeg håber da, der er nogen inde på Christiansborg, der kan gøre noget ved det, siger Marina Knudsen.

DF: Vi kan sagtens lovgive med tilbagevirkende kraft

På Christiansborg har politikerne allerede kigget på lovgivningen på dette område, og den 1. april i år træder nye lovændringer i kraft, der fjerner forældelsesfristen for sager om overgreb mod børn.

Men det gælder kun for fremtidige overgreb, og derfor er det ikke noget, der kommer Marina Knudsen og andre til gode.

Dansk Folkeparti havde dog gerne set, at de nye ændringer var tilbagevirkende. Men det kan ikke lade sig gøre inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser.

- Vi har den helt principielle holdning, at man sagtens kan indføre lovgivning med tilbagevirkende kraft. Men det flugter så ikke med konventionerne desværre. Men der var ikke noget flertal på Christiansborg for at udfordre konventionerne, siger retsordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod.

Venstre: Vi er nødt til at overholde retsprincipper

Regeringspartiet Venstre var blandt andre imod. Partiets retsordfører, Preben Bang Henriksen, mener ikke, at Folketinget fra den ene dag til den anden skal gå ind og gøre forældede sager aktuelle igen.

- Problemet er, at når folk har indstillet sig på, at man ikke kan blive straffet for deres handlinger og strafansvaret er forældet, ja, så skal Folketinget heller ikke kunne gå ind og pludseligt sige, at nu har vi skiftet mening, nu skal du en tur i retten alligevel.

- Jeg kan godt se, det er problematisk over for de pågældende, som det her måtte være gået ud over, men på den anden side har vi nogle retsprincipper i Danmark, som vi er nødt til at overholde. Det her vil i givet fald minde om at dømme med tilbagevirkende kraft. Det gjorde vi efter Anden Verdenskrig, og det har vi faktisk svoret, at det gør vi ikke mere, siger Preben Bang Henriksen.

Red Barnet: Forældelsesfrist er ærgerlig

Hos Red Barnet er psykolog Kuno Sørensen ikke tilfreds med, at der indtil nu har været forældelsesfrist på sager om overgreb mod børn.

- Det er rigtig ærgerligt, at der er en forældelsesfrist, for det kan være svært for ofrene at stå frem, og mange af dem kan først gøre det, når de kommer op i en mere moden alder, siger han.

Derfor er Kuno Sørensen også positiv over for, at forældelsesfristen nu fjernes og har forståelse for, at Folketinget ikke ønsker at fjerne forældelsesfristen med tilbagevirkende kraft:

- Der er jo nogle grænser for, hvor meget man kan gå tilbage i tiden og skrue om på virkeligheden, så det er jo rigtig ærgerligt, at de her voksne mennesker ikke kan få den retfærdighed til at ske fyldest, som sker ved en domfældelse i sådan en sag. Men vi må også tage hensyn til de konventioner og rettigheder, som vi skal regulere det hele efter.

Marina Knudsen glad for ny lov

Kuno Sørensen forklarer, at det kan være vigtigt for ofre for overgreb at få samfundets og domstolens anerkendelse af, at overgrebet faktisk er sket.

- Ofte vil det være sådan, at den seksuelle krænker fralægger sig ansvaret og bagatelliserer det, eller siger, at der ikke er sket noget. Der vil en domfældelse for, at det rent faktisk har fundet sted, være en oprejsning for ofrene.

For Marina Knudsen er det glædeligt, at andre børn fremover ikke skal kæmpe med en forældelsesfrist, selvom de først står frem mange år efter overgrebet.

- Jeg er rigtig glad for, at det kommer andre til gavn. Jeg håber selvfølgelig ikke, at der er nogen, der kommer til at være ude for det, som jeg har været ude for. Men hvis det sker, så kan man hjælpe. Og så kan han blive dømt.

De nye lovændringer, der træder i kraft den 1. april, vil desuden gøre det muligt at gøre krav på erstatning eller godtgørelse mod en forvaltningsmyndighed, der kan indbringes for domstolene, uanset hvornår kravet er opstået. Dette gælder også krav, der allerede er forældede på tidspunktet for lovens ikrafttræden.