Samfund

Eksperter giver svaret - er det farligt at drikke vand med pesticider?

Nye tal viser, at vores drikkevand indeholder langt flere pesticidrester end tilladt. Vi har spurgt tre eksperter, om det er farligt at drikke vandet.

Det ser historisk skidt ud med drikkevandet mange steder i Danmark, viser en ny stor undersøgelse fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Jeg kan ikke svare på, om det er farligt, for det er der ikke nogen, der ved

Helle Raun Andersen, lektor i miljømedicin ved Syddansk Universitet.

I undersøgelsen har man foretaget næsten 1700 boringer på vandværker i hele landet. Her har forskerne helt konkret ledt efter pesticidstoffet Desphenyl-Chloridazon, der findes i et sprøjtemiddel, der blev brugt i landbruget frem til 1996, hvor det blev forbudt.

Der må højst være 0,1 mikrogram af stoffet per liter vand, men i hver tiende boring er der fundet langt mere end det tilladte. De steder, hvor det står værst til, er der fundet op til 100 gange mere af stoffet, end det tilladte.

Ifølge Miljøstyrelsen er den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse af Desphenyl-Chloridazon 300 mikrogram per liter for voksne og 50 mikrogram per liter for børn

Men skal vi være bange for at drikke vandet fra de forurenede vandværker? Det har vi bedt en række eksperter svare på.

Hans-Jørgen Albrechtsen, professor ved Institut for Vand og Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU):

- Som udgangspunkt er de danske grænseværdier meget konservative. Selvfølgelig ville det være bedst, hvis der slet ikke var pesticide-forekomster, men det er ikke sådan, at jeg bliver skræmt af de her tal. Jeg ville ikke have problemer med selv at drikke vandet. Det betyder dog ikke, at jeg synes, at det er okay, at vores drikkevand er forurenet med pesticider.

Helle Raun Andersen, lektor i miljømedicin ved Syddansk Universitet (SDU):

- Vi ved i realiteten ikke, hvad lave eksponeringer af pesticider over tid betyder for vores sundhed. Så jeg kan ikke svare på, om det er farligt, for det er der ikke nogen, der ved. Jeg ville ikke have problemer med selv at drikke vandet. Jeg er sikker på, at det er mindst lige så godt, som det man kan købe på flaske.

Overlæge Anne Hempel-Jørgensen fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

- Det korte svar på, om det er farligt at drikke vandet fra de her vandværker, er nej. I Danmark og EU har vi reelt nultolerance over for pesticidrester i vores drikkevand, så grænseværdien er sat meget lavt. De nye tal er langt under den grænse, hvor man kan regne sig frem til, at der er en sundhedsmæssig effekt. Jeg ville uden bekymring selv drikke vandet fra de her boringer.

Miljøstyrelsen vil fremover også undersøge, om der er andre pesticidrester fra fortiden, der findes for meget af i vores drikkevand.