Samfund

KL og regioner har udsendt omfattende lockoutvarsler - se, hvem der bliver ramt her

Mandag er listerne over de regions- og kommunalansatte, som vil rammes af en lockout, sendt til de faglige organisationer.

De præcise lister over, hvilke ansatte i regionerne og kommunerne der vil blive ramt af en lockout, hvis forhandlinger om en ny overenskomst ender med en storkonflikt, er mandag sendt ud fra Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, KL.

For kommunernes vedkommende har KL varslet lockout for 250.000 ansatte, og det er primært daginstitutionerne og undervisningstilbuddene, der bliver ramt. Sådan lyder det i en pressemeddelelse.

- KL's bestyrelse er meget optaget af, at vi ikke lockouter ansatte, der arbejder med svage og sårbare borgere. Lockouten vil derfor ikke ramme for eksempel plejen af de ældre, hjælp til handicappede og psykisk syge eller undervisning og pasning af børn med særlige vanskeligheder, siger Steen Christiansen, næstformand i KL's Løn- og Personaleudvalg i pressemeddelelsen.

De faglige organsationer har dog varslet en strejke for cirka 15.000 ansatte på ældre-, social- og sundhedsområdet.

Se her hele KL's lockoutvarsel for de 250.000 kommunalt ansatte fordelt på faggrupper her.

Michael Ziegler, der er chefforhandler for kommunerne, slår i pressemeddelelsen fast, at det er en stor opgave at udarbejde og implementere konfliktvarsler for ansatte i mange faggrupper over hele landet. KL vil nu hjælpe kommunerne med, hvordan opgaven skal håndteres.

- KL har gennem hele forløbet kun arbejdet efter ét mål, nemlig at indgå et forlig om nye overenskomster. Derfor har vi meget bevidst ikke hidtil arbejdet med det scenarie, at forhandlingerne kunne ende i en konflikt, og heller ikke lagt planer for en lockout på forhånd. Men med de varslede strejker har vi været nødt til at reagere. Derfor udestår nu et arbejde med at forberede en eventuel lockout i kommunerne. Vi vil dog fortsat arbejde målrettet for, at det ikke kommer dertil, siger Michael Ziegler.

80.000 rammes i regionerne

Hos Danske Regioner bliver omkring 80.000 ansatte på 17 hospitaler og sygehuse ramt - herunder Rigshospitalet og universitetshospitalerne i Odense og Aarhus. Lockouten rammer også de fem regioners eget administrative personale på regionsgårdene.

Det fremgår af en liste, som Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RTLN, mandag har sendt til de faglige organisationer.

Tidligere var det meldt ud, at op mod 70.000 ansatte vil blive berørt.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at de funktioner, vi har udtaget til lockout, i forvejen er nogle af dem, der er lammet af strejkevarsler. Dermed rammer vi ikke flere patienter end dem, der i forvejen er ramt af varslerne, siger Anders Kühnau, formand for RLTN, til DR Nyheder.

Se her hele Danske Regioners lockoutvarsel for de 80.000 regionalansatte fordelt på faggrupper her.

Lyn-analyse

Med afsendelsen af lockouten fra de offentlige områder er spillet, om hvem der har skylden for storkonflikten, for alvor gået i gang.

Arbejdsgiverne vil dyrke en fortælling om, at de har friholdt de vigtigste områder og dermed taget et socialt ansvar, men lønmodtagerne vil fortælle, at det er de offentlige arbejdsgivere, der lukker det offentlige Danmark.

De moderate reaktioner på dagens lockoutmeldinger tyder på, at forhandlingerne her nærmer sig et afgørende punkt, og at lønmodtagerne derfor sparer på krudtet.

Overlægeforening: Uansvarlig optrapning af konflikt

Overlægeforeningen mener, at det er en voldsom og uansvarlig optrapning af konflikten, da der ikke er forhandlet nødberedskab på plads endnu.

- Man fristes til at spørge, om der er en voksen til stede.

- Jeg undrer mig over, at regionerne siger, at der er patientgrupper, der ikke vil blive berørt at lockoutvarslerne.

- Men reelt har regionerne jo ikke forhandlet et nødberedskab på plads, siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, i en pressemeddelelse.

Psykiatrien undtages fra lockout

Undtaget fra en lockout er områder under psykiatrien, abortsamrådssekretariaterne, akutlægebilerne og såkaldte palliative teams, som er hjælp til uhelbredeligt syge, hvis helbredende behandling er indstillet.

Der vil samtidig også blive udført livsvigtige operationer og anden akut behandling som fødsler og kræftbehandling.

En lockout er arbejdspladsernes modsvar til en strejke. Ved en lockout bliver arbejdstagerne udelukket fra arbejdet og får ingen løn.