Overenskomst 2018

Så meget er der i fagforeningernes strejkekasse

Mindst seks milliarder kroner har lønmodtagerne lagt til side i tilfælde af en konflikt.

Nedtællingen er begyndt.

Om tidligst 25 dage kan en konflikt bryde ud i regioner og kommuner, hvis lønmodtagerne strejker fra deres arbejde. Og for hver dag der går, uden at arbejdsmarkedets parter kan nå til enighed om en ny overenskomst for offentligt ansatte, stiger risikoen for strejke eller lockout.

Mere end 500.000 ansatte i stat, regioner og kommuner står til at blive ramt, hvis ikke parterne i de verserende overenskomstforhandlinger når til enighed.

Samtidig rammes sygehuse, ældreplejen, skoler og børnehaver, hvilket betyder, at planlagte operationer bliver udsat, og forældre meget vel skal finde andre pasningsmuligheder til deres barn.

En rundringning foretaget af TV 2 viser, at fagforeningerne mindst har seks milliarder kroner i deres strejkekasser. Ifølge TV 2s finanskommentator Ole Krohn betyder det, at de kan stå imod en lang konflikt.

Lyn-analyse

De fleste af fagforbundene har et trumfkort i hånden, som de ikke offentliggør. De vil ikke vise over for arbejdsgiver, at der er penge nok. De beløb, som TV 2 har fået, kan være endnu højere - fagforbundene har nemlig flere muligheder.

De kan eksempelvis belåne i deres ejendom, da de fleste af dem ejer deres egne hoveddomiciler. De kan også have trækningsrettigheder over for banker som Lån & Spar og Arbejdernes Landsbank.

Men mit indtryk er, at der er en kampstemning blandt lønmodtagerne. De er villige til at strejke og til at gå i konflikt.

Men hvis det ender med strejke eller lockout, hvordan er fagforeningernes medlemmer så stillet, og er der nok penge i deres strejkekasser til at sikre deres medlemmer?

Få svar på spørgsmålene nedenfor, hvor der er et overblik over nogle af Danmarks største fagforeningers strejkekasser.

Fagforeninger har milliarder i strejkekasserne

 1. Fagforbundet FOA

  Beløb i strejkekasse: 1,3 milliarder kroner

  Pressechef i fagforbundet FOA, Jens-Jørgen Krogh, oplyser til TV 2, at beløbet indeholder en række forbehold.

  - Det er et øjebliksbillede, siger han og henviser til, at tallet blev udtrukket den 31. december, men at FOA's hovedbestyrelse fra dag til dag kan ændre beløbet. 

  Eksempelvis kan hovedbestyrelsen vælge at flytte penge fra FOA's forbundskasse, der på nuværende tidspunkt rummer omkring 700 millioner kroner, hvis konflikten trækker ud. Ifølge Jens-Jørgen Krogh har hovedbestyrelsen allerede besluttet at overføre 100 millioner kroner fra et kommende salg af deres Alka-aktie til strejkekassen.

  - Hvis der er brug for mere, løser vi det.

  Hvem er medlemmerne? FOA har omrking 150.000 erhvervsaktive, der blandt andet tæller sundheds- og pædagogmedhjælpere.

  Hvordan står medlemmer stillet? Ved en strejke får de fuld dækning af tab af løn og pension og ferierettigheder fratrukket fra arbejdsbidrag. Ved en lockout er det op til FOA's hovedbestyrelse at tage stilling til, hvordan der ydes støtte.

 2. Danmarks Lærerforening

  Beløb i strejkekasse: 2 milliarder kroner

  - Vi er ret solide. Vi kan støtte vores medlemmer i længere, end en konflikt vil være, siger økonomichef hos Danmarks Lærerforening, Elo Nisted.

  Hvem er medlemmerne? Danmarks Lærerforening er fagforening for cirka 85.250 medlemmer, hvoraf 52.000 per november sidste år er lærere.

  Hvordan står medlemmer stillet? Ved både en strejke og en lockout får hvert medlem et tilbud om et lån, som fastsættes til 846 kroner per dag.

 3. Dansk Sygeplejeråd

  Beløb i strejkekasse: 366 millioner kroner

  Michael Bech, som er pressekonsulent hos Dansk Sygeplejeråd, forklarer over for TV 2, at fagforeningen har penge nok til en storkonflikt.

  - Vi er rimelig polstret. Det er kun 10 procent af vores medlemmer, der bliver i strejke. Vi kan sagtens klare at betale dem, siger han.

  Hvem er medlemmerne? Fagforeningen har omkring 75.000 sygeplejersker som medlemmer.

  Hvordan står medlemmer stillet? Ved en strejke understøttes medlemmerne med en tilsvarende løn til deres egen. Det vil i udgangspunktet være et gennemsnit af tre måneders løn. Ved en lockout får medlemmerne tilbud om et lån, som sikrer omkring samme nettobeløb, som medlemmerne har til rådighed, når de har fået udbetalt løn. Lånet er gebyr- og rentefrit, og det betales retur gennem kontigent.

 4. De 25 akademikerorganisationer

  Beløb i strejkekasse: 2,3 milliarder kroner

  Cheføkonom hos Akademikerne (AC), Benn Gandløse Vestergaard, fortæller, at beløbet er en garanti, de har fået stillet.

  - Det er det, vi har som minimum. Vi kan ikke sige, hvor mange dage der er til. Men vi er forberedt på en længerevarende konflikt, siger han til TV 2.

  Hvem er medlemmerne? Akademikerne er en paraplyorganisation for 25 faglige organisationer. Per 1. januar havde de cirka 359.000 medlemmer med en lang videregående uddannelse. Få overblik over de 25 medlemsorganisationer her.

  Hvordan står medlemmer stillet? - Udgangspunktet for vores medlemsorganisationer er, at de ønsker at sikre medlemmerne den bedst mulige dækning under konflikten, og samtidigt med at midlerne kan strække langt. En stor del tilbyder konfliktlån, mens nogle yder konfliktunderstøttelse, siger Benn Gandløse Vestergaard til TV 2.

 5. BUPL

  Beløb i strejkekasse: Ønskes ikke oplyst

  - Jeg kan ikke give et eksakt tal, men jeg kan kun sige, at vores strejkekasse kan holde, så længe det er nødvendigt, skriver BUPL's pressechef, Michael Andersen, i et svar til TV 2. Han forsikrer samtidig, at alle forbundets medlemmer vil få støtte under hele forløbet.

  Hvem er medlemmerne? Forbundet består af 61.000 medlemmer. Det er et fagforbund for pædagoger.

  Hvordan står medlemmer stillet? Ved en strejke vil medlemmer, ansat på arbejdspladser der er udtaget til strejke, få konfliktunderstøttelse. De får fuld dækning for tab af sin faste løn. Ved en lockout vil medlemmer, ansat på arbejdspladser der er udtaget til strejke, modtaget konfliktunderstøtttelse på 860 kroner per dag (svarende til den højeste dagpengesats) for en fuldtidsbeskæftiget. For deltidsbeskæftigede bliver konfliktunderstøttelsen beregnet forholdsmæssigt.

  Hvis arbejdsgiverne beslutter at iværksætte en lockout som optrapning af en strejke varslet af BUPL, overgår alle strejkende medlemmer til lockoutsatsen.

 6. HK Kommunal og Stat

  Beløb i strejkekasse: Ønskes ikke oplyst

  Over for TV 2 oplyser fagforbundet HK i en mail, at de "har nok" til en konflikt. Dog vil fagforbundet ikke komme nærmere ind på, hvad det konkret betyder.

  Hvem er medlemmerne? HK Danmark har i alt 242.459 medlemmer, herunder er 171.311 erhvervsaktive. De er blandt andet af kontorfunktionære.

  Hvordan står medlemmer stillet? Ved en strejke får medlemmerne dækning for tab af løn, og de bliver fratrukket pension og arbejdsmarkedsbidrag. Ved en lockout gælder de samme vilkår som ved en strejke.

 7. Dansk Metal

  Beløb i strejkekasse: Ønskes ikke oplyst

  Over for TV 2 oplyser pressechef hos Dansk Metal, Jens Dissing Munk, at det ikke vedkommer andre, hvad Dansk Metal har i deres strejkekasse.

  - Vi har kun 4000 medlemmer i det offentlige. Hvis det kun er et spørgsmål om at dække dem, kan vi fortsætte konflikten i lang tid, siger han.

  Hvem er medlemmerne? Dansk Metal har omkring 108.000 medlemmer, heraf er cirka 9100 lærlinge og elever. Størstedelen af deres medlemmer er uddannet maskinarbejdere.

  Hvordan står medlemmer stillet? Ved en strejke eller en lockout vil medlemmerne modtage konfliktunderstøttelse. Den udbetales per uge og er 4300 kroner om ugen.

Tallene i de forskellige fagforeningers strejkekasse er oplyst gennem en rundringning, som TV 2 har foretaget. Hver fagforening har over for TV 2 bekræftet tallene eller mangel på samme.

Andre kilder: Ritzau