Samfund

Ny og ukendte narkotika-former giver problemer på hospitalerne

Unge, der bliver indlagt efter at have taget stoffer, som de ikke selv kender, kan være ekstra svære at behandle.

Hvert år kommer der omkring 100 nye narkotiske stoffer i omløb.

Og det er et kæmpe problem på landets skadestuer og hospitaler, hvor de oplever at få unge, påvirkede mennesker ind, som ikke ved, hvad det er for et stof de har taget.

- I løbet af de sidste fem år er der jo kommet rigtige mange nye stoffer ind på markedet. Men man kan sige, det gør også markedet en lille smule mere usikkert. For mange af de her stoffer er relativt ukendte, siger Christian Lindholst, der er retskemiker på Aarhus Universitet.

Konsekvensen af det oplever de på sygehusene i weekenderne, hvor de skal modtage unge, stofpåvirkede unge. De kan være stærkt påvirkede – men hverken sygehusene eller de unge selv kender nødvendigvis det stof, som de er påvirkede af.

- De er kommet ind og har skidt og tisset i bukserne. De har bræk udover det hele. De har købt nogle piller og det eneste vi får af vide er, at det er røde, blå, grønne eller gule piller. Men de ved ikke, hvad det er de har taget, fortæller overlæge Maj Friis Jespersen fra Akutafdelingen i Herning.

Hvad er MDMA

  • MDMA er også kendt som Ecstasy og er et amfetamin-lignende stof. 
  • Virkningerne indtræder gradvis efter 30 minutter og rusen varer typisk fire til seks timer.
  • Men MDMA kan have alvorlige bivirkninger og dette stof, som er i omløb, er særdeles stærkt.
  • Det er solgt som krystaller og sniffes.

    Kilde: Politiet og Sundhed.dk

Ikke alene kan der være tale om nye kemiske stoffer, det kan også være vældig svært at afgøre, hvor stærke og hvor rene de ukendte stoffer er.

- Der er ikke sådan, at man blander det ene med det andet og så står man tilbage med et fuldstændig rent stof. Det vil sige, at når vi står med et hvidt pulver i nattelivet, så aner vi ikke, om det er rent stof eller hvor urent det er, fortæller Anders Knudsen, der er farmaceut på Hospitalsenhed Vest.

'Renhed kan være et problem'

Retskemiker Christian Lindholst oplever dog, at selv om man ser mange blandinger og urenheder, så er stofferne generelt blevet renere de seneste år.

Umiddelbart skulle man tro, at en renere blandinger ville være forbundet med færre farer for forbrugerne, men det er ikke nødvendigvis tilfældet.

- Det betyder, at man skal tage en mindre stofmængde for at opnå den samme rus, som man har gjort tidligere. De er kraftige. Nogen ser det som noget positivt, at deres stof nu har en bedre kvalitet, men det kan også være problematisk for den uerfarne bruger at dosere stofferne, siger Christian Lindholst.