Samfund

For sent for sognepræst at undgå en storkonflikt

Sognepræst overvejer at bryde med Præsteforeningen for at undgå at skuffe sine konfirmander. Men den går ikke, siger foreningen.

Det er for sent for sognepræsten i Hals Christian Roar Pedersen at melde sig ud af Præsteforeningen for at undgå at blive en del af en mulig storkonflikt på det offentlige område.

Det oplyser Præsteforeningen til TV 2.

- Selv hvis han skulle melde sig ud i morgen, så vil han først være udmeldt per 1. maj. Så uanset hvad vil han være medlem af foreningen, hvis vi bliver ramt af lockout omkring den 10. april, fortæller formanden for Præsteforeningens OK18-udvalg, Christen Staghøj Sinding, der er præst i Aalborg.

Sognepræst Christian Roar Pedersen siger torsdag, at han finder det meget svært at forene sit præstekald med at deltage i en konflikt, der i en periode forhindrer ham i at vie, døbe, begrave og konfirmere sine sognebørn som planlagt:

- Jeg kan sagtens forstå, at nogle mener, at det er usolidarisk, at jeg vender mig mod min egen fagforening, men jeg er uenig med Præsteforeningen i, at præster skal være en del af konflikten, siger han.

Et dilemma for mange

Christen Staghøj Sinding fra Præsteforeningen siger om sin kollegas overvejelser, at han sagtens kan forstå dilemmaet:

- Naturligvis er det et dilemma. Det er et dilemma, som han ikke bare deler med andre præster, men også med mange andre faggrupper. Der er lægen, der måske må aflyse en planlagt operation. Der er gymnasielæreren, der måske ikke kan føre sin klasse op til eksamen. Men det er en del af spillet i forbindelse med overenskomstforhandlinger, siger han.

- Dilemmaet opleves af mange præster, men det er meget få, der drager den samme konklusion som Christian Roar Pedersen. Det svarer jo til, at man gerne vil køre med toget, men ikke vil betale for billetten.

Mange er tjenestemænd

Det er endnu uklart, hvor mange præster der bliver omfattet af en eventuel konflikt. Præsteforeningen har selv udtaget præsterne i et af landets 10 stifter - Helsingør Stift - i sit strejkevarsel, mens Finansministeriet endnu ikke har meldt ud præcist, hvor mange præster der er omfattet af arbejdsgivernes lockoutvarsel.

Uanset hvad vil det kun være et mindretal af landets præster, der kan blive del af konflikten. 80 procent af præsterne er nemlig tjenestemænd og kan hverken strejke eller rammes af lockout. De tjenestemandsansatte præster kan dog sagtens blive ramt indirekte, hvis konflikten rammer overenskomstansatte gravere, organister, kirketjenere eller andre ansatte, så gudstjenesterne ikke kan gennemføres.  

'Skal være medlem'

Præsteforeningen er en af 25 faglige organisationer i paraplyorganisationen Akademikerne (AC) sammen med eksempelvis Magisterforeningen, DJØF, Lægeforeningen og Ingeniørforeningen.

Her siger juridisk chefkonsulent Dario Silic helt overordnet, at man naturligvis skal være medlem af en af de involverede fagforeninger for at være omfattet af en eventuel konflikt.

- Det er jo derfor, at medlemmer af de ’gule’ fagforeninger ikke er omfattet af lockouten. Hvis han ikke er medlem af Præsteforeningen, så er han ikke omfattet af konflikten. Men det er op til den enkelte faglige organisation og deres vedtægter, om han kan nå at melde sig ud, inden konflikten starter, siger Dario Silic fra Akademikerne.