Samfund

Unge frygter, at lærernes strejke kan koste dem huen

Undervisningsministeriet kan ikke svare på, hvordan man vil håndtere en situation, hvor afgangselevers eksaminer bliver aflyst.

På ungdomsværelset i Hellerup går gymnasieeleven Christin Koch Løth for tiden rundt og er ekstra bekymret for de kommende eksaminer.

Men det er hverken censors spørgsmål eller risikoen for at dumpe, der bekymrer hende. Hun er bekymret for, om hun overhovedet får lov til at gå til eksamen.

Hun går i 3. g på Gammel Hellerup Gymnasium, som er et af de gymnasier, der bliver ramt af strejke, hvis overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte ender med konflikt den 4. april.

Det betyder, at hun og hendes kammerater kan stå uden lærere til at føre dem op til eksamen.

Far skulle give huen på

Christin Koch Løth er mest af alt nervøs for, at hun ikke får lov til at afslutte tre års gymnasietid med at gå til den sidste eksamen og efterfølgende få overrakt studenterhuen, som det synlige bevis på, at tre års slid er overstået.

- Jeg havde jo glædet mig til at stå derhenne og komme ud og være lettet. Og min far skulle give mig huen på, og alle var glade, og vi skulle ud og fejre det, siger hun til TV 2.

Men det er også muligheden for at gå til eksamen og hæve sit karaktergennemsnit, hun frygter at miste.

Hun har netop fået standpunktskarakter og er nervøs for, at det bliver dem, der kommer til at stå på eksamensbeviset, hvis eksaminerne bliver aflyst.

- Det er her de sidste to måneder, man lige kan give 10 procent mere og gå op i nogle fag. Så det er jeg virkelig ærgerlig over, siger hun.

Gymnasieelever: Behov for en løsning

I tilfælde af konflikt er 19 gymnasier udtaget til strejke. Det vil være første gang siden 1969, at gymnasielærere går i strejke, oplyser Gymnasieskolernes Lærerforening til avisen Danmark.

Avisen har spurgt Undervisningsministeriet om, hvordan man vil håndtere en situation, hvor afgangselevers planlagte eksaminer ikke kan gennemføres.

Men i en mail fra ministeriets presseafdeling lyder svaret, at ”vi desværre ikke kan sige så meget på nuværende tidspunkt”, og at det afhænger af tidspunkt, varighed og omfang, hvordan Undervisningsministeriet vil gribe en eventuel strejke an.

Overenskomstforhandlingerne 2018

OK18 gælder for 745.000 ansatte hos staten, regionerne og kommunerne, der skal have en ny overenskomst, sandsynligvis for de næste tre år.

I løbet af efteråret har parterne formuleret deres krav til overenskomsten. 

Siden nytår har parterne mødtes og udvekslet krav.

Parterne er ikke blevet enige og sagen er nu endt i Forligsinstitutionen, hvor forligsmanden skal formulere et mæglingsforslag.

Hvis én af parterne forkaster dette forslag, kan det ende i strejke eller lockout.

I Christin Koch Løths klasse på Gammel Hellerup Gymnasium er mange af eleverne urolige for udsigten til lærerstrejke. Det er de ikke alene om.

- Vi har behov for, at der findes en løsning, så afgangseleverne i 3. g og 2. hf ikke fanges i konfliktens krydsild, og så parterne kan slås med hinanden, uden at det betyder, at vi ikke får vores hue, siger formand for Gymnasielevernes Sammenslutning Jens Philip Yazdani til avisen Danmark.

Håber at læse medicin

Jens Philip Yazdani understreger dog over for TV 2, at Danske Gymnasieelevers Sammenslutning bakker op om lærernes krav. 

Christin Koch Løcht har da også forståelse for lærernes kamp. Hun synes dog, at parterne bør komme frem til en løsning, hvor de finder et kompromis.

- Det er et rigtig irriterende tidspunkt, det ligger på. Det går jo ud over helt vildt mange, siger hun.

På værelset i Hellerup ligger brochuren for studenterhuer stadig fremme. Huen er bestilt. Efter gymnasiet håber hun at komme på universitet og læse medicin, om karaktererne tillader det.

- Det kræver jo et højt snit i forvejen, så det er super ærgerligt, hvis jeg ikke lige kan få lov til at give det den sidste skalle og så lige få et lidt højere snit, siger hun.