Samfund

Ole Krohn: Arbejdsgiverne kommer med hårdt modsvar på strejkevarsel

Hellere få det overstået hurtigt end at trække smerten ud, lyder det fra arbejdsgivernes chefforhandler som reaktion på varslet strejke.

Forældre med børn i skoler og daginstitutioner stod tirsdag op til nyheden om et massivt strejkevarsel fra Danmarks Lærerforening og BUPL, der er Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. Det kom, efter de offentlige lønforhandlinger i sidste uge brød sammen og blev henvist til Forligsinstitutionen.

Og i morgen kommer der yderligere en optrapning af konflikten, erfarer TV 2s finanskommentator Ole Krohn.

Ifølge Ole Krohn vil de kommunale arbejdsgivere nemlig efter al sandsynlighed onsdag svare hårdt igen på strejkevarslet og udsende et varsel om en storstilet lockout. Det betyder, at lønmodtagerne bliver udelukket fra deres arbejde af arbejdsgiverne.  

Overenskomstforhandlingerne 2018

OK18 gælder for 745.000 ansatte hos staten, regionerne og kommunerne, der skal have en ny overenskomst, sandsynligvis for de næste tre år.

I løbet af efteråret har parterne formuleret deres krav til overenskomsten. 

Siden nytår har parterne mødtes og udvekslet krav.

Parterne er ikke blevet enige og sagen er nu endt i Forligsinstitutionen, hvor forligsmanden skal formulere et mæglingsforslag.

Hvis én af parterne forkaster dette forslag, kan det ende i strejke eller lockout.

- Ifølge mine oplysninger vil der være tale om en meget hård modreaktion fra arbejdsgivernes side. Arbejdsgiverne kalder uden for citat de nuværende strejkevarsler for ”en pjatstrejke”, fordi lønmodtagerne kun sender mellem 10-15 procent i konflikt, siger han.

Den bebudede strejke vil sende 5900 lærere og 5000 pædagoger i strejke og lægge børnepasningen fuldstændig eller delvist ned i 12 kommuner, hvilket kan ramme 100.000 børn.

Du kan se, hvilke kommuner der er tale om her.

Storstilet lockout vil ramme velpolstret strejkekasse

Arbejdsgiverne ønsker ifølge Ole Krohn en hurtig udvidelse af konflikten, mens lønmodtagerne - ved at holde antallet af strejkende moderat - vil forsøge at holde sig populære blandt den store majoritet i befolkningen, der ikke bliver ramt af strejken.

- Samtidig vil lønmodtagernes strejkekasse kunne holde til flere måneders strejke, hvor de ansatte kan få fuld løn. Det har blandt andet det største forbund FOA besluttet. Medarbejderne får fuld dækning ved strejke, siger Ole Krohn.

Så er det trods alt bedre, at der er flere skuldre til at bære smerten, og at man få forkortet konflikten

Michael Ziegler

Men en storstilet lockout fra arbejdsgivernes side vil ramme lønmodtagernes strejkekasse hårdt – på trods af at kasserne er velpolstret med 2 milliarder og 1,5 milliarder for henholdsvis folkeskolelærerne og FOA.

- Hellere få det hurtigt overstået

I et interview med TV 2 kalder chefforhandleren for Kommunernes Landsforening (KL), Michael Ziegler, BUPL og lærerforeningens optrapning for ”ærgerlig” og en ”kedelig udvikling".

- Vi sendte jo i sidste uge en appel til de faglige organisationer, om vi ikke – nu hvor vi alligevel var indkaldt til Forligsinstitutionen – skulle holde konfliktvarslerne tilbage og give Forligsinstitutionen en chance for at se på løsninger.

Men Michael Ziegler – I optrapper jo også selv og har et bestyrelsesmøde i KL i morgen. Der er forventninger om, at I kommer med et omfattende lockout-svar. Er I ikke også selv skyld i, at det kommer til at ramme mange borgere?

- Nej. Det er vi ikke. Vi har ikke truffet nogen beslutning endnu. Vi træffer en beslutning på onsdag (i morgen, red.). Og nu må vi se, hvad den beslutning kommer til at gå ud på, lyder svaret fra Michael Ziegler.

Han fremhæver, at hele ideen med arbejdsgivernes lockout-politik er at undgå situationer, hvor eksempelvis alle skolebørn i den samme kommune ikke kan komme i skole.

- Så er det trods alt bedre, at der er flere skuldre til at bære smerten, og at man får forkortet konflikten. Hellere få det overstået hurtigt end at trække smerten ud, siger Michael Ziegler.

Michael Ziegler er desuden borgmester i Høje-Taastrup Kommune – en kommune, hvor der fra BUPL og Lærerforeningens side er blevet varslet strejker. Du kan se, hvilke kommuner der er tale om her.

Argumenterne

Pædagogernes forklaring på det omfattende strejkevarsel er, at økonomien har det godt i Danmark, men at arbejdsgiverne alligevel afviser at forbedre offentligt ansattes løn og arbejdsvilkår ved overenskomstforhandlingerne.

Et argument, som arbejdsgiverne er lodret uenige i.

Her hedder modargumentet, at de offentligt ansatte i en årrække har fået for meget i løn i forhold til de privatansatte.

Overenskomstforhandlingerne er endt i Forligsinstitutionen, hvor forligsmand Mette Christensen skal se, om det er muligt at genoptage forhandlingerne.

Ellers træder konflikten i kraft den 4. april 2018.