Samfund

Nu er over halvdelen af danskerne overvægtige: - Det er et gigantisk problem

Ny undersøgelse viser desuden, at der er en klar sammenhæng mellem uddannelsesniveau og svær overvægt.

For første gang nogensinde er over halvdelen af den danske befolkning overvægtig. Det viser en ny undersøgelse.

Ifølge undersøgelsen, der er foretaget af Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen og benytter BMI-indekset, er antallet af moderat til svært overvægtige danskere steget fra 46,8 procent i 2010 til 51 procent i 2017. 16,8 procent er svært overvægtige, det vil sige med et BMI-tal på 30 eller derover.

I alle aldersgrupper er andelen af overvægtige større blandt mænd end blandt kvinder.

- Det er et gigantisk problem

Jens-Christian Holm er overlæge og forskningsansvarlig i overvægt på Holbæk Sygehus. Han har mange års erfaring med fedmeforskning.

- Det er et gigantisk problem. Det er den største udfordring mod vores folkesundhed. Folk tror, man bare skal spise mindre og træne mere for at tabe sig, men det er helt forkert. Kroppen har et system, der forsøger at besvare fedtbestanden.

Jens-Christian Holm understreger, at overvægt handler om meget mere end bare kost og motion.

- Overvægt skal erkendes som en sygdom, og vi skal have respekt for sygdommen. Vi skal prioritere behandlingstilbud for overvægtige. Det er et langt nederlag – tallene er kun steget de seneste 50 år. Der er brug for et fundamentalt holdningsskift i hele samfundet.

Kig mod udlandet

Ulla Astmann, der er regionsrådsformand i Region Nordjylland, er enig med overlægen i, at der mangler behandlingstilbud til de overvægtige.

- Vi er nødt til at finde nogle konkrete metoder til, hvordan vi hjælper de overvægtige. Vi skal kunne guide dem til en sundere livsstil. Jeg tror, det er vigtigt, vi sætter os ned og finder ud af, hvilke behandlingsmuligheder vi skal tilbyde.

Ulla Astmann mener, at Danmark bør vende blikket mod udlandet for at hente inspiration.

- Vi har ikke selv så mange erfaringer. Et fedmecenter er ikke utænkeligt, men vi må trække på andre landes erfaringer. Jeg er overrasket over, at over halvdelen af danskerne er overvægtige. Vi skal opruste på det her område. Så vi kan sikre, at flere kan passe bedre på deres krop.

Uddannelse og overvægt

Undersøgelsen Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser desuden, at der er en klar sammenhæng mellem uddannelsesniveau og svær overvægt.

Blandt personer med grundskole som højeste gennemførte uddannelsesniveau er 26,3 procent svært overvægtige mod 8,1 procent blandt personer med en lang videregående uddannelse.

Blandt førtidspensionister er næsten hver tredje svært overvægtig.