Samfund

Næsten alle kommuner vil blive ramt af varslet konflikt - se hele listen

De første fagforeninger har nu meldt ud, hvor deres medlemmer kan gå i konflikt. Alt lige fra børnepasning til dyrlægekontrol kan blive ramt.

Fagforeningen FOA har nu offentliggjort, hvilke områder vil blive ramt af deres konfliktvarsel.

FOA varsler konflikt for 13.700 kommunalt ansatte medlemmer og 2200 regionalt ansatte medlemmer fra den 4. april. Ifølge oversigten vil næsten alle kommuner og alle fem regioner blive berørt af konflikten.

- Når vi kigger på FOAs medlemssammensætning, kan vi ikke lave et strejkevarsel, hvor vi ikke også kommer til at berøre for eksempel børnepasning, ældrepleje eller arbejdet med udsatte grupper. Så vi kommer til at ramme nogle danskere. Til gengæld satser vi på, at vi er i stand til at forklare dem, hvorfor det her er nødvendigt og rimeligt, siger formanden for FOA Dennis Kristensen.

Han medgiver, at det er usædvanligt at melde så detaljeret ud, hvilke institutioner, plejehjem og hospitaler der vil blive ramt. Men - siger han - så er alle i hvert fald advaret:

- Det er måske en lidt usædvanlig fremgangsmåde, at vi offentliggør oversigten over faggrupper, arbejdspladser og kommuner og regioner. Men hensigten er meget enkel. De medlemmer, der skal i strejke - og de, der ikke skal - skal kende situationen i god tid, siger Dennis Kristensen.

Få overblikket over FOAs regionale konfliktområder HER

Få overblikket over FOAs kommunale konfliktområder HER

Få overblikket over Akademikernes konfliktområder HER

Næsten alle kommuner rammes

Den omfangsrige liste omfatter eksempelvis social- og sundhedspersonale på udvalgte plejehjem, opholdssteder eller plejehjem i næsten alle kommuner.

Og - bemærkelsesværdigt nok - alle institutioner i Høje Taastrup kommune, der er hjemkommune for borgmester Michael Ziegler, der forhandler på vegne af Kommunernes Landsforening (KL).

Ligeledes varsler FOA, at pædagogmedhjælpere og dagplejere i en række kommuner bliver konfliktramt.

Endelig bliver mere specielle funktioner ramt i flere kommuner. Eksempelvis biblioteksbetjente og rådhusbetjente i en række kommuner, billetkontrollører i trafikselskabet Movia, badeassistenter på Frederiksberg, brovagter i i Sønderborg og beredskabet ved Midtjysk Brand og Redning.

HK rammer politi og domstole

HK Kommunal og HK Stat har ligeledes offentliggjort, hvor de har tænkt sig at ramme, hvis det skulle komme til konflikt.

For HK Kommunals vedkommende er det en lang liste af borgervendte funktioner i kommunerne - på skoler, i jobcentre, i de kommunale forvaltninger og jobcentre, på biblioteker og på tandklinikker.

HK Stat har udvalgt en række offentlige kontorer hos politiet og domstolene, hos forsvaret, i ministerier og for eksempel hos Bane Danmark, SKAT og Fødevarestyrelsen. Alle steder vil administrativt personale blive ramt.

Få overblikket over HK Kommunals konfliktområder HER

Få overblikket over HK Stats konfliktområder HER

6000 akademikere

Også Akademikernes sammenslutning, der samler faggrupper som læger, magistre, ingeniører og DJØF'ere, har meldt ud i dag. De har offentliggjort en liste over, hvor 6000 af deres statsansatte medlemmer vil nedlægge arbejdet, hvis ikke parterne når frem til en aftale inden den 4. april.

Akademikernes liste omfatter blandt andet veterinærkontrol, Danmark Meteorologiske Institut, en række ministerier og domstole, centrale trafikoperatører som Bane Danmark og Vejdirektoratet, SKAT og en række gymnasier.

Lars Quistgaard, formand for akademikerne: Vi sidder ikke bare på kontorer

- Der er måske mange der tænker, at akademikere befinder sig i centrale kontorer. Men vi går også efter andre steder. Det er ude på gymnasierne, på hospitalerne, hvor lægerne er, og i styrelser. Som for eksempel kødkontrollen og slagterierne, hvor der er dyrlæger, der skal stå og kontrollere svinene, siger formanden for Akademikerne, Kars Quistgaard.

'Nøje udvalgt'

Ifølge formanden for DJØF Offentlig, der er en del af akademiker-sammenslutningen, er de ramte områder nøje udvalgt:

- Vi har primært koncentreret os om arbejdspladser, der er borgerrettede, og hvor det kan mærkes allermest, hvad vi laver - og hvad det betyder, når vi offentligt ansatte ikke er der, siger formanden Sara Vergo.

På DJØF’s område er det blandt gymnasier, som vil få meget svært ved at gennemføre undervisningen uden de fagforeningsorganiserede lærere.

Et andet område er udbetaling af landbrugsstøtte, der kan blive forsinket.

Finansministeriet bliver ramt

Og så har DJØF udtaget Finansministeriets departement, hvor forhandlingsmodstanderen, minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), kommer dagligt. Hendes allernærmeste rådgivere under forhandlingerne er dog undtaget.

- Vi har ikke måttet udtage ansatte i Moderniseringsstyrelsen, som hjælper Sophie Løhde undervejs i forhandlingerne, fortæller Sara Vergo.