Samfund

Regler og stramninger gælder kun i afgrænsede områder

Ghettoplanen laver stramninger i ghettoerne, som ikke kommer til at gælde nogle andre steder. Både boligerne og beboersammensætningen skal ændres.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen lægger ikke skjul på, at regeringens store ghettoudspil ‘Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030' kommer til at gøre forskel på folk.

For en lang række af de regler og stramninger, som regeringen varsler, kommer nemlig ikke til at gælde alle danskere.

De kommer kun til at gælde for folk, der bor eller færdes eller overvejer at flytte til de såkaldte ’ghettoområder’.

- Det bekymrer mig dybt, hvis vi ikke kan holde sammen på Danmark. Vi skal kunne genkende vores land. Der er steder, hvor jeg ikke kan genkende det, jeg ser, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Hans bemærkninger var blandt andet en henvisning til Mjølnerparken på Nørrebro, hvor statsministeren og syv andre regeringsmedlemmer i dag fremlagde det omfattende forslag. Men også til en række andre områder, der er blevet udpeget som ghettoområder.

16 hårde og ni andre

Her er de 16 hårdeste ghettoområder: 

Mjølnerparken (København),  Tingbjerg/Utterslevhuse (København), Tåstrupgård (Høje Taastrup),   Gadehavegård (Høje Taastrup),  Agervang (Holbæk), Ringparken (Slagelse), Motalavej (Slagelse),    Vollsmose (Odense), Stengårdsvej (Esbjerg), Korskærparken (Fredericia), Sundparken (Horsens), Munkebo (Kolding),  Skovvejen/Skovparken (Kolding), Finlandsparken (Vejle), Bispehaven (Aarhus) og    Gellerupparken/Toveshøj (Aarhus).

Se TV 2 Echos gennemgang af, hvordan ghettoplanen har vidt forskellige konsekvenser for de to mænd Ikram og Adem:

Ni andre områder defineres også som ghettoområder – men ikke som blandt  ’de hårdeste ghettoområder’.

Det er Aldersrogade (København), Gadelandet/Husumgård (København), Bispeparken (København), Lindholm (Guldborgsund), Solbakken (Odense), Korsløkkeparken Øst (Odense), Nørager/Søstjernevej (Sønderborg), Skovgårdsparken (Aarhus) og Langkærparken (Aarhus).

'Ghettoerne skal væk'

- Regeringen vil helt afvikle belastede boligområder. Ghettoerne skal væk. Vi vil tage styringen over, hvem der flytter ind. Kvarterer med mange sociale problemer har ikke brug for flere beboere af samme slags. Og i særligt belastede kvarterer vil vi straffe kriminalitet hårdt. Og så må vi ikke glemme børnene, sagde statsministeren indledningsvis på dagens pressemøde.

Se her, hvad regeringen har tænkt sig inden for hver af de fire temaer, som statsministeren ridser op  – ghettoernes fysiske rammer, beboersammensætningen, kriminaliteten og børnene:

Det vil regeringen gøre i ghettoerne

Se de dele af regeringens ghettoudspil, der kun kommer til at gælde i ghettoområderne

Færre og blandede boliger

,

Færre og blandede boliger

Gellerup

De boligområder, som regeringen definerer som ghettoer, skal omdannes, så der i fremtiden skal være færre almennyttige udlejningsboliger.

Regeringen vil afsætte 12 milliarder kroner til nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder. Nogle boliger skal nedrives, andre skal sælges - enten som ejerboliger eller til private udlejere.

I den forbindelse skal det gøres lettere at opsige lejere, hvis deres almene boliger skal sælges.

Foto: scanpix

Der skal andre lejere ind

,

Der skal andre lejere ind

,

I dag kan kommunerne råde over hver fjerde almennyttige bolig til familier med akutte boligbehov. Fremover skal kommunerne forpligtes til at prioritere ’velfungerende’ familier som nye lejere.

Kommunerne må ikke anvise familier, hvis et medlem af husstanden i mindst et halvt år har modtaget integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, førtidspension, arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge.

Kommunen skal desuden sikre, at boligforeningen udlejer efter særlige kriterier, så for eksempel familier, der har fast arbejde, er i gang med en uddannelse eller har været selvforsørgende i seks måneder, kommer forrest i køen.

Nye lejere, der er på offentlig forsørgelse, skal straffes økonomisk for at flytte til de hårdeste ghettoområder. Får de nye lejere kontanthjælp eller uddannelseshjælp, skal den ydelse sættes ned til integrationsydelse. Modtagere af integrationsydelse kan slet ikke flytte ind i de hårdeste ghettoområder.

 

Foto: scanpix

Styrket indsats mod kriminalitet

,

Styrket indsats mod kriminalitet

,

Politiet skal have mulighed for at udpege særlige ’skærpede strafzoner’. For kriminalitet, udført i disse zoner, hæves straffen for en række forbrydelser til det dobbelte eller med en tredjedel.

Dømte kriminelle skal kunne nægtes ret til at bosætte sig i bestemte, udsatte boligområder.

Og det skal gøres lettere at smide en familie ud af deres lejlighed, hvis medlemmer af husstanden begår kriminalitet i eller omkring det boligområde, hvor de bor.

Foto: scanpix

Børn skal i institution

Vollsmose.

Børn skal i institution

,

Børn i ghettoområder skal i institution, mindst 30 timer om ugen, fra de er et år gamle. Her skal de gennemgå et særligt sprogforløb.

Hvis barnet ikke starter i institutionen, så kan forældrene trækkes i børnepengene.

Foto: tv2journalist