Samfund

QUIZ: Hvad bliver IKKE ramt, hvis det ender med en storkonflikt?

Hvem forhandler for hvem, og hvad sker der, hvis parterne ikke kan blive enige om en ny overenskomst? Test din viden på området her.

Først brød overenskomstforhandlingerne mellem staten og de statsligt ansatte sammen.

Få dage senere skete det samme så mellem Kommunernes Landsforening, KL, og lønmodtagerne i kommunerne, og det ser heller ikke lyst ud for forhandlingerne i regionerne, hvis man skal tro de regionale ansattes chefforhandler Grete Christensen.

Hvis parterne ikke finder hinanden, er der derfor lagt op til en af de større konflikter på arbejdsmarkedet i flere år, hvor danskerne kan risikere at opleve, at offentlige medarbejdere bliver hjemme fra arbejde i protest.

Men hvem forhandler på vegne af staten? Og er der nogen - ud over de forhandlende parter - som kan forhindre en storkonflikt?

Afprøv din viden om overenskomstforhandlingerne herunder:

Test din viden om overenskomstforhandlinger

  1. Hvem forhandler overenskomst for staten?

    Du har 0 rigtige

  2. Hvem er de kommunale arbejdsgiveres topforhandler?

  3. Michael Ziegler delte et billede på Twitter, hvor han havde klædt sig ud som en kendt figur fra det store lærred – hvem?

  4. Hvis parterne ikke selv kan blive enige, træder en udpeget mægler til og kommer med et forslag, som plejer at være et kompromis af de to parters udspil. Hvem er den mægler?

  5. Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte en storkonflikt, mens de prøver at mægle i forhandlingerne. Men hvor længe kan du forsinke en eventuel storkonflikt?

  6. Den 28. februar kan fagforeningerne varsle strejke. Hvad bliver IKKE ramt, hvis det ender i storkonflikt?

  7. Hvornår havde vi sidst storkonflikt på arbejdsmarkedet?

  8. De offentligt ansattes overenskomst udløber den 1. april. Hvad sker der, hvis arbejdsmarkedets parter ikke er blevet enige om en ny overenskomst inden da?