Samfund

Danmarks største naturpark indviet

Flot morgen ved Lillebælt 23. februar 2018. Søren Marqvorsen / Seerfoto
TV 2/Fyn logo
I samarbejde med TV 2/Fyn

I naturpark Lillebælt er der især fokus på vandet.

Naturpark Lillebælt - Danmarks største naturpark - blev fredag indviet fra en båd midt på sundet mellem Fyn og Jylland.

Naturparken er den syvende af slagsen, der er blevet etableret i Danmark på bare fire år. Den breder sig over et 307 kvadratkilometer stort område og strækker sig fra Fredericia i nord til øen Brandsø i syd.

Med til indvielsen fredag var Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd (S). Han har været med siden projektets begyndelse. 

Der blev hverken klippet snore eller taget spadestik, men de tre samarbejdskommuner Middelfart, Fredericia og Kolding kunne sænke en symbolsk sten til bunds midt i naturparken.

- Det betyder rigtig meget. Det er en anerkendelse af det store stykke arbejde, der er lavet, og en mulighed for at intensivere arbejdet. Det handler jo både om den natur, vi har, som vi skal passe på, og på de oplevelser vi som mennesker kan få, hvad enten det er langs kysterne eller på en sejlbåd. 

- Det betyder selvfølgelig også noget for bosætning og turisme, så det betyder rigtig meget, fortæller Johannes Lundsfryd.

Fokus på marsvin

Hvad er en naturpark?

- Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.

- En naturpark må ikke forveksles med en nationalpark, som er oprettet ved lovgivning og modtager statslig finansiering. Naturparker er oprettet på lokalt eller regionalt initiativ og modtager ikke direkte statslige midler.

Kilde: Friluftsrådet og Miljøstyrelsen

Fokus i naturparken er på områdets omkring 3000 marsvin. Men de tre kommuner, der samarbejder om naturparken, vil meget gerne skabe opmærksomhed om og beskytte Lillebælts mange andre naturperler.

Den nye naturpark strækker sig fra Trelde Næs til Hejlsminde og repræsenterer både seværdighederne under og over vandet.

Naturparken er et vigtigt yngleområde for eksempelvis havørnen, rørhøgen og fjordternen og for trækfugle som hvinand og toppet skallesluger. Derudover har Lillebælt verdens tætteste bestand af marsvin. Desuden kan lystfiskere smide snøren ud efter områdets mange havørreder.

Danske Naturparkers nationalkomité forventer at etablere i alt 20 naturparker. I maj åbnes den næste ved Randers. En anden er i støbeskeen ved Nissum Fjord.