Samfund

Antallet af influenza-indlagte det højeste i flere år

Årets influenzavaccine dækker ikke den cirkulerende influenza B, hvilket betyder, at mange vaccinerede alligevel risikerer at blive syge.

Influenzasæsonen har for alvor ramt Danmark.

I den forgangne uge var der særligt mange henvendelser med influenzasymptomer hos landets læger, og samtidig steg antallet af indlagte personer med influenza til sammenlagt 2462 personer siden uge 40 sidste år.

Det er det højeste antal i de seneste fem sæsoner, og da der kan være forsinkelser på registreringen, kan tallet reelt være endnu højere. Det oplyser Statens Serum Institut i sin ugentlige rapport Influenza-nyt.

- Vi ser en rigtig høj aktivitet lige nu. Sæsonen var sen til at komme i gang, men da den pludselig kom, tog den meget hurtigt fat, siger Thea Kølsen Fischer, der er overlæge og afsnitleder på Virologisk Overvågning og Forskningsafsnit (VOF) på Statens Serum Institut.

Vaccinesvigt betyder flere indlæggelser

De fleste år ser vi flest tilfælde af influenza A-typen, men denne sæson har vist sig at været domineret af influenza B af typen Yamagata.

Hvad er influenza

- Influenza er en betændelse i luftvejene, der skyldes influenzavirus.

- Tilstanden viser sig normalt med påvirket almentilstand, feber, tør hoste, hovedpine og muskel- og ledsmerter.

- Almindelig antibiotika hjælper kun på bakterier og har derfor ingen effekt mod influenzavirus.

- Vaccine kan forebygge influenza, men man skal vaccineres hvert efterår.

- For de allerfleste mennesker er en influenza helt ukompliceret, selv om generne kan være betydelige, mens man er syg.

Kilde: Sundhed.dk

Af de indlagte personer denne sæson fik 610 påvist influenza A, 1838 havde influenza B, og 14 havde både influenza A og B.

Men den cirkulerende influenza B er ikke dækket af årets influenzavaccine, og det har altså betydet, at mange vaccinerede alligevel risikerer at få influenza.

- Da immunforsvaret forringes med alderen, er det typisk ældre over 65 år, som er den største risikogruppe. Når vaccinen så ikke virker godt nok, vil et vaccinesvigt alt andet lige betyde flere indlæggelser, siger Thea Kølsen Fischer.

Patienter har måttet ligge på gangene

Det høje antal af indlæggelser med patienter, der har influenza, presser landets hospitaler.

Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland oplyste i weekenden til TV 2, at der er flere patienter, end hospitalerne har kapacitet til.

I Region Hovedstaden er det især hos akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital i Hillerød, at epidemien har skabt problemer. Normalt ligger patienterne her på to-, tre- eller firemandsstuer, men fordi influenzaen smitter, er de nødt til at isolere de indlagte.

Det betyder, at en række andre patienter må ligge på gangene, mens epidemien står på.

- Det er ikke det allerbedste, men vi er også et hospital, som skal sikre, at man ikke smitter, og derfor skal man selvfølgelig lægge smitsomme patienter for sig selv, forklarede Britt Holmgaard, som er ledende oversygeplejerske på Nordsjællands Hospital i Hillerød, i weekenden til TV 2.

Ventes at toppe i disse uger

Af de indlagte patienter har i alt 98 været indlagt på intensivafdelinger, hvilket ikke er højere end i de seneste fem sæsoner, oplyser Statens Serum Institut.

I alt er 122 indlagte patienter med influenza registreret som døde inden for 30 dage. Det er ikke selve influenzaen, som er farlig, men hvis man samtidig har andre sygdomme, kan det være nødvendigt at sætte ind mod dem.

Statens Serum Institut følger udviklingen henover influenzasæsonen fra uge 40 til uge 20. De tør endnu ikke sige, om denne sæson har toppet, eller om vi skal forvente en yderligere stigning i antallet af indlæggelser de kommende uger.

- Den her influenzasæson er så meget anderledes, end vi plejer at se. De sidste par uger er det steget meget stejlt, og den vil formentlig toppe inden for de næste uger, men det er næsten umuligt at spå om, siger Thea Kølsen Fischer.