Samfund

LO og FTF er klar til, at 1,5 millioner medlemmer skal gå sammen

Bestyrelserne for LO og FTF har vedtaget at udskrive to ekstraordinære kongresser den 13. april, hvor de skal stemme om at blive til én organisation.

De to hovedorganisationer LO og FTF's hovedbestyrelser stemte fredag for, at de kan lægges sammen til én kæmpe organisation med 1,5 millioner medlemmer.

Ja fra de to betyder, at begge organisationer skal holde to parallelle kongresser i Odense fredag den 13. april for at gå videre med planerne om at lægge de to hovedorganisationer sammen.

3F har forbehold

3F har forbehold og begrunder modviljen med, at en ny fælles hovedorganisation får sværere ved at prioritere dem, som 3F har flest af: nemlig kortuddannede og deres behov for efteruddannelse og opkvalificering. 3F frygter at få sværere ved at varetage medlemmernes interesser og kunne markere sig klart og uden forbehold i faglig-politiske spørgsmål.

Dansk Metal, HK, FOA og Dansk El-Forbund bakker til gengæld op om fusionen. Fødevareforbundet NNF anbefaler også et lunkent ja, mens en række mindre LO-forbund som Blik og Rør, Malerforbundet og Serviceforbundet vil stemme nej.

Bestyrelserne for LO og FTF har vedtaget at udskrive to ekstraordinære kongresser 13. april, hvor der skal stemme om at blive til én organisation Video: Ida Brodtkorb

Også FTF's hovedbestyrelse sagde ja fredag. Her er der opbakning fra store forbund som Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og Politiforbundet.

Men følgende er stadig modstandere: Farmakonomforeningen, Prosa, Finansforbundet, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening og Konstruktørforeningen.

To tredjedele skal sige ja

Men på forbundenes kongresser er det ikke almindeligt flertal, der gælder. Her skal to tredjedele af den store kongres sige ja, for at man kan styre mod fusionen.

Det kan man sandsynligvis mønstre i FTF. Men i LO er der mulighed for, at 3F - sammen med små forbund - siger nej, når vielsen skal stå.

Om dagens udfald siger Nana Wesley Hansen, arbejdsmarkedsforsker ved Forskningscentret for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet, til TV 2:

- Vi kan ikke være 100 procent sikre på, at LO og FTF samlet kan anbefale fusionen i dag. Det er vigtigt at fremstå samlet, og der vil helt sikkert være store diskussioner på møderne i LO’s hovedbestyrelse og FTF’s foretningsudvalg i dag.

- Men det sandsynlige er nok, at man går videre til de to parallelle kongresser den 13. april, og dér vil vi se, om de delegerede vil stemme for at nedlægge sig selv som det nuværende LO og FTF. Det kræver to tredjedeles flertal, og derefter skal man holde en stiftende kongres om, hvorvidt de skal slås sammen til én stor hovedorganisation.

1,5 millioner er stærkere

En fusion med en hovedorganisation med 1,5 millioner medlemmer er måske næsten et monopol. Men det ser arbejdsmarkedsforskeren intet problem i:

- Det har man nu haft i andre lande i årevis. Vi er jo et lille land, så tre hovedorganisationer er måske lidt meget, også i forhold til EU-systemet, hvor der fra dansk side i dag tales med tre stemmer. Man står stærkere med én stemme.

- Fagforbundenes tilbagegang har flere forklaringer. Men det skyldes også den generelle uddannelsesforskydning. Flere og flere har en mellemlang og lang videregående uddannelse, og stadigt færre er uden uddannelse eller faglærte, som dem LO typisk repræsenterede, forklarer Nana Wesley Hansen.

3F har altid været mest politisk

Om forbundene er imod eller for en fusion, handler meget om kultur. Det, der kan skille vandene, er, hvordan et fagforbund politisk handler, og hvordan man arbejder sammen med det politiske system, forklarer arbejdsmarkedsforskeren.

- 3F har altid været tæt på det og agerer traditionelt mere partipolitisk end andre. Mens FTF i deres program har nedskrevet, at de er apolitiske. Flere af deres medlemsorganisationer har skrevet det apolitiske ind i vedtægterne, siger Nana Wesley Hansen.

3F’s formand, Per Christensen, har netop meldt ud, at han er skeptisk over for LO-FTF-ægteskabet.