Samfund

Mor straffet for ikke at navngive sine børn i tide

Børn i Danmark skal senest seks måneder efter fødslen have et navn. Ellers kan forældrene blive straffet.

En 34-årig mor fra Ishøj er torsdag blevet idømt en bøde på 1000 kroner ved Glostrup Ret.

Bøden får hun, fordi hun ikke navngav sine tvillinger senest et halvt år efter fødslen, som de danske regler foreskriver.

Men selvom myndighederne sendte flere rykkere til moderen, forblev børnene navnløse. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.

- Jeg kan ikke huske tilsvarende sager, men jeg har efterfølgende kunnet se i systemerne, at der i hvert fald har været en afgørelse tilbage i 1999, siger anklager Jannik Rasmussen.

Børnene har efterfølgende fået deres navne, og moderen undgik derfor at blive straffet yderligere med løbende tvangsbøder.

Moderen udeblev fra torsdagens retsmøde, og anklageren ved derfor ikke, hvorfor moderen aldrig reagerede på rykkerne.

Lovkrav om navn til børn

Ifølge navneloven skal et barn have et navn, inden det fylder seks måneder.

Hvis ikke barnet har fået et efternavn, får det moderens efternavn. Hvis det heller ikke har fået et fornavn, kan den eller de, der har forældremyndigheden over barnet blive straffet med bøde.

Navngivning kan ske enten ved dåb eller ved registrering på borger.dk, hvor man også kan læse mere om reglerne for navngivning af børn.

Der er dog enkelte undtagelser. Der findes nemlig særlige regler for børn, der er født i Sønderjylland. Her skal børnenes navn registreres før dåben. Det skal ske ved, at forældre anmelder barnets navn til moderens bopælskommune senest seks måneder efter fødslen.