Samfund

Kommuner har succes med behandling af alkoholikere

En stor analyse af alkoholbehandling viser, at folk med alkoholafhængighed kommer hurtigere og med større succes ud af deres misbrug end tidligere

Siden kommunerne i 2007 overtog behandlingen af alkoholmisbrug, er udskrivningen af vellykkede patienter større. Det viser en stor undersøgelse af 44.516 personer med misbrug i perioden 2006 til 2014.

Det oplyser Momentum.dk og Kommunernes Landsforening tirsdag. Analysen er foretaget af Syddansk Universitets Forskningsenhed for klinisk alkoholforskning.

På positivsiden er tiden for at komme ud af sit misbrug faldet fra 433 dage i 2006 til langt under det halve, og succesraten for de velbehandlede alkoholikere er også en stejlt stigende positiv kurve fra lavpunktet 16 procent til 61 procent.

Hovedstaden har mest succes 

Samtidig er antallet af folk, der kommer i alkoholafvænning, mere end fordoblet på otte år fra 6.800 i 2007 til 14.000 i 2014.

Bedst er det gået i hovedstadsområdet, hvor vellykkede udskrivninger af afhængige er steget 31 procent og i Midtjylland med 27 procent.

Antallet af de vellykkede behandlede er steget til mellem 39 og 61 procent i 2014 fra mellem kun 16 og 53 procent i 2006.

Professor Anette Søgaard Nielsen fra Forskningsenheden for klinisk alkoholforskning på Syddansk Universitet i Odense er den ene af tre forskere bag undersøgelsen.

Hun vurderer, at kommunerne de seneste år har sikret en større ensartethed, som vidner om en kraftig indsats. Det ses ikke mindst i den stigende andel af succesfulde udskrivninger.

Synligt fokus på alkoholmisbrug

- Kommunerne har formået at fastholde et stort fokus på indsatsen og øge synliggørelsen af deres tilbud om alkoholbehandling. Det vidner i høj grad om fælles vilje og fodslag, siger Anette Søgaard Nielsen til Momentum.

Som årsager til den forbedrede alkoholbehandling peger hun på, at der er blevet opbygget solide faglige fællesskaber og uddannelser på tværs af kommunerne.

Også strategiske indsatser fra Sundhedsstyrelsen som de Nationale Kliniske Retningslinjer, der skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet, spiller en betydelig rolle.

- Da kommunerne med kommunalreformen i 2007 fik overdraget ansvaret for alkoholbehandlingen, var det noget nyt og fremmed. Det tog nogen tid at få indarbejdet, men i dag er de fleste kommuner optaget af det og tager det alvorligt, siger Anette Søgaard Nielsen.

3000 dør af alkohol hvert år

Forskernes undersøgelse viser, at omfanget af alkoholmisbrug er alvorlig og stort. Omkring 860.000 danskere er storforbrugere af alkohol og ligger oppe i det røde felt rent sundhedsmæssigt, hvad angår mængden, de indtager. Godt 140.000 er så afhængige af alkohol, at de ikke kan lægge det på hylden uden at komme i en professionel behandling.

Mindst 3.000 danskere dør hvert år som følge af alkohol. 122.000 børn og unge vokser op i familier med alkoholproblemer. Overforbruget af alkohol koster det danske samfund mindst 13 mia. kroner om året. Det viser tal fra Lægeforeningen

Glædeligt, men mangler fælles standarder

Peter Konow, der er direktør i Alkohol og Samfund, glæder sig over, at flere kommer i behandling, og at flere kommer succesfuldt igennem forløbet.

- Det er glædeligt, og det skyldes, at der kommet en større ensartethed i behandlingen. Det er den behandleruddannelse, som Sundhedsstyrelsen driver, der på den måde har givet en faglighed, man nu høster frugterne af, siger Peter Konow, der dog stadig ser plads til forbedringer. 

- Borgerne bør kunne forvente samme behandling og tilbud, uanset om man er i Thy eller i København. Sådan er det ikke. Der skal være samme standard, så borgeren kan kan blive undersøgt, om der ligger psykiske sygdom bag misbruget, og om det har forårsaget fysiske organsygdomme.

- Og alle steder skal være mere orienterede mod at inddrage de pårørende og hjælpe familien, for man er under stort pres, når nogen drikker, siger Peter Konow.

Han fremhæver Norge, som har faste standarder for, hvad man skal udredes for, når man som misbruger henvender sig.