Samfund

Danmark er på vej til at få en ny ø

Det spektakulære projekt i Thy er et af i alt 39 nye vådområde-projekter over hele landet, der skal fjerne 150 ton kvælstof.

En menneskeskabt ø i Flade Sø i Thy skal hjælpe med at skåne naturen for 79 ton kvælstof.

Det skriver DR Midt- og Vestjylland.  

Øen udformes således, at den sikrer en effektiv rensning af vandet fra Hvidbjerg Å, som ledes ind gennem Flade Sø.

- Bakterier i vandet omdanner forurenende nitrat til kvælstof i luftform, som forsvinder op i atmosfæren, forklarer projektleder Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen Thy til DR Midt- og Vestjylland.

Øen bliver en stor yngleplads

Øen, som bliver seks hektar stor svarende til ti fodboldbaner, bliver ligeledes en yngleplads for sjældne fuglearter. Den bygges af materialer fra søbunden.

Projektet i Thy er et af i alt 39 nye vådområdeprojekter over hele landet, som skal fjerne 150 ton kvælstof.

- Vådområderne bidrager til renere vand og en rigere og varieret natur i vores fjorde og farvande.

- Samtidig bliver der i de nye vådområder skabt levesteder for mange planter og dyr, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til Ritzau.

Staten har afsat 187 millioner kroner til de 39 projekter. Prisen for projektet i Flade Sø er 17,3 millioner kroner.

Anlægsarbejdet til opførelsen af øen begynder næste år.