Samfund

101-årig fik nej til plads på plejehjem tre gange

Selvom Else Jensen har svært ved at komme ud af sengen, er hun for rask til at komme på plejehjem, vurderer kommunen.

Else Jensen har længe klaret sig selv i sin stuelejlighed på Stubbedamsvej i Helsingør. 

Men som 101-årig er kræfterne ved at slippe op.

Derfor har hun ét enkelt ønske, og det er at komme på plejehjem, skriver Helsingør Dagblad.

Men det ønske er ikke så ligetil at få opfyldt - heller ikke selvom man er 101 år gammel. Den 23. januar fik hun sit tredje afslag på to år, for ifølge Helsingør Kommune er hun for selvhjulpen til at komme på plejehjem.

Hvordan får man en pleje- eller ældrebolig?

Du eller din familie skal kontakte kommunen og ansøge den vej igennem.

Kommunen kigger på forskellige forhold, når de vurderer ansøgningen:

  • Din psykiske, fysiske og sociale tilstand
  • Behovet for pleje, personlig og praktisk hjælp
  • Boligændringer i nuværende bolig
  • Særlig støtte eller aflastning af ægtefælle eller andre pårørende

Bliver du visiteret til en plejebolig, skal kommunen tilbyde en bolig inden for to måneder, efter du er optaget på ventelisten. Det er plejeboliggarantien, der gælder.

Kilde: Ældresagen

Det er på trods af, at hun har slidgigt i knæ, ryg og hænder og har sukkersyge, så hun er afhængig af at få sin insulin hver dag. Hun får dagligt besøg med hjælp til bad, hygiejne, til indkøb og rengøring, men ind imellem besøgene ligger hun hjælpeløs hen.

- Alle er meget søde, men det er systemet, den er gal med. Jeg ligger her og kan ingenting. Bare nogen dog ville gøre noget, har Else Jensen fortalt til Helsingør Dagblad.

- Vi kan ikke opretholde vores standarder

Det er op til kommunerne at afgøre, hvorvidt man har krav på at komme på plejehjem. Det er ikke aldersbetinget, men afgøres blandt andet af ens fysiske og psykiske helbred.

Helsingør Kommune erkender overfor TV 2, at der på baggrund af Else Jensens sag er behov for at se på reglerne for, hvornår man kan godkendes til at få en plads på plejehjem. 

- Jeg har bedt forvaltningen om at være mere opmærksom på dem, der er ude af pleje. Vi skal holde øje med dem for at se, om der skal ændres i deres visitationer, siger Mette Lene Jensen (V), som er formand for Helsingør Byråds udvalg for omsorg og sundhed.

Selvom hun gerne så, at Else Jensen og andre ældre, som eventuelt er i samme situation, kunne komme på plejehjem, er det svært. Ifølge Mette Lene Jensen er der ikke ressourcer til at betale for det stigende antal af ældre borgere, som kommunen har. 

- Vi står med en massiv udfordring på det område. Vi kan ikke opretholde de standarder, vi har. Vi bliver nødt til at reducere standarderne for at holde budgetterne, siger hun.

Ældresagen: Det er sværere at få en plejehjemsplads

Hos Ældresagen genkender de Else Jensens problem. Her oplever de, at det er blevet sværere for ældre at få en plejehjemsplads end tidligere.

- Vores oplevelser er, at visitationen er blevet meget stram. Det kan vi blandt andet se, fordi beboerne på plejehjemmene er blevet meget svækkede, og det siger noget om, hvad der skal til for at få en plejehjemsplads, siger Anna Wilroth, der er seniorkonsulent ved Ældresagen, til TV 2.

Ifølge hende lever en beboer i gennemsnit i 2,8 år efter at være kommet på plejehjem. 

Hun mener ikke, at man bør være sikret en plads på udelukkende på grund af sin alder, men derimod bør kravene for at blive godkendt lempes.

- Det er tragisk - uanset alder – at man ikke kan få en plads, når man har behov for pleje og omsorg. Visitationen er ikke fleksibel nok, og man bliver nødt til blandt andet at kigge på risikoen for isolation, og hvad personen har af følelser for utryghed, siger hun og pointerer, at risikoen for de faktorer selvfølgelig stiger med alderen.

Flere ældre - men færre pladser

Ifølge Anna Wilroth hænger udviklingen med flere ældre og pladser på plejehjem ikke sammen.

Hun henviser til tal fra Danmarks Statistik, der viser, at der i de forgange år er blevet bygget flere såkaldte plejeboliger, som er boliger på plejecentre, hvor der er ansat personale til at hjælpe døgnet rundt. Derimod er der blevet nedlagt en lang række traditionelle plejehjem.

Men sammenlagt betyder det, at der i dag er færre plejepladser til de ældre.

I 2008 var der 53.298 pladser til ældre over 65 år, mens der i 2016 var 43.274 pladser.

I samme periode er antallet af ældre over 80 år, der bor på plejehjem eller i en plejebolig, faldet fra 31.306 til 30.127. 

- Udviklingen hænger på ingen måde sammen. Selvom vi har en sund aldring, ser vi flere med demens - så vi har også ældre, der har et stort behov for pleje, siger Anna Wilroth.

Efter Helsingør Dagblad har talt med Else Jensen, er hun ifølge Helsingør Kommune imidlertid blevet syg og indlagt. Hendes sag vil tages op, når hun udskrives.