Samfund

Træstump fra Nationalmuseets magasin kan være 'splint af Jesu Kors'

Et upåagtet stykke træ, der engang har været et relikvie i en dansk landsbykirke, har været på rejse for at blive undersøgt nærmere.

I denne uge har et stump træ fra Nationalmuseet været en tur i Finland for at blive undersøgt, CR-scannet og dateret.

Det uanseelige stykke træ, der er fire centimeter langt og spidset i den ene ende som en blyant, kan nemlig gemme en bemærkelsesværdig historie som en relikviegenstand fra den katolske kirke. Som intet mindre end en splint fra Jesu Kors.

Og selv om træstumpen ikke skulle stamme fra korset, så kan den stadig gemme en interessant historie, fortæller museumsinspektør Marie Laursen fra Nationalmuseet, der fragtede det lille relikvie i fly til Helsinki.

- Det er ikke nødvendigvis et stykke træ, der har stået på Golgatha i år 40. Men derfor kan det stadig være en genstand af religiøs værdi, der er blevet bragt hjem fra Det Hellige Land, og har været æret siden middelalderen som et relikvie i en dansk landsbykirke, fortæller hun.

Mens relikvier ikke længere spiller nogen rolle i den danske folkekirke, så spiller de stadig en levende rolle i den katolske kirke, fortæller sognepræst ved den katolske domkirke Sct. Ansgars Kirke i København, Daniel Nørgaard.

- Holdningen til relikvier har udviklet sig med tiden, så vi i dag har en større skepsis overfor autencitet og de magiske kræfter forbundet med ting som for eksempel splinter af Jesu Kors. Men det mest afgørende er personen bagved, som vi ærer på den måde, siger Daniel Nørgaard.

I Sct. Ansgars Kirke har man således både relikvier, hvis ægthed er ubestridt, og relikvier, som videnskaben har sat spørgsmålstegn ved. Et eksempel på det første er knogler fra Ansgar, der kristnede Danmark, mens et kranie, der hævdes at stamme fra en for længst afdød pave, er et eksempel på det sidste.

Gemt i magasinet

Den aktuelle splint af Jesu Kors har i mange år ført en ydmyg tilværelse i Nationalmuseets enorme magasiner, uden nogen kendt alder, historie eller findested, pakket væk i en simpel blykasse.

- Der var relikvier nedlagt i alteret i alle danske landsbykirker i den katolske tid. Efter reformationen mistede de deres betydning, men da reformationen herhjemme forløb fredeligt, blev relikvierne aldrig fjernet. De blev siddende, skjult i alteret. Først i forbindelse med restaurering eller udskiftning af alterne er relikvierne blevet fundet og sendt ind til Nationalmuseet, fortæller Marie Laursen.

Blykassen med træsplinten, et lille stykke klæde og en knoglestump blev først genopdaget og registreret på museets lager i 1969, men ingen ved, hvor længe den har ligget der og hvor den kommer fra.

- Vi vidste godt, det var et relikvie, men vi har rigtigt mange ukurante stumper fra danske landsbykirker liggende, som vi ikke ved så meget om, siger Marie Laursen.

Ligner et finsk relikvie

Først for nylig opdagede finske museumsfolk, at den danske træsplint til forveksling lignede et relikvie, som man med sikkerhed vidste var bragt til Finland som en splint af Jesu Kors. Og det gav anledning til, at den danske museumsinspektør tog turen til Finland for at få det danske relikvie undersøgt nærmere.

- Finnerne vil gerne samle data på alle de tilsvarende relikvier, der er bragt til Norden, for at se, om de er bragt til Norden i samme periode. Og selvfølgelig gerne om splinterne eventuelt skulle stamme fra det samme stykke træ, fortæller hun.

Både Marie Laursen og det lille relikvie er nu tilbage i Danmark, men der går endnu noget tid, før der foreligger et resultat af de videnskabelige undersøgelser.