Samfund

Biltrafikken vokser massivt

Vi udbygger motorvejsnettet, men det giver også mere trafik, fastslår ny rapport. Dennis Lehmann / Scanpix Denmark (arkiv)

Flere motorveje, sænket registreringsafgift og billig benzin har øget biltrafikken med næsten en femtedel siden årtusindeskiftet.

Hver dag kører stadigt flere biler ud på de danske veje. Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet, som ifølge Ingeniøren dokumenterer, at trafikken er steget med 18 procent fra 2000 til 2015.

Ser man isoleret på årene 2013 til 2016, er trafikken steget næsten tre gange så hurtigt som i de forudgående år.

Vejdirektoratets nye rapport rummer også den første kortlægning fra en dansk myndighed af årsagerne til den stigende biltrafik. Her er konklusionen, at udviklingen er blevet forstærket af flere sammenfaldende faktorer.

Ser man på trafikken på landets motorveje, er billedet tydeligt: Flere investeringer i biltrafikken giver flere bilister.

- Bedre og flere veje giver større efterspørgsel på at køre i bil, konkluderer Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet: Mere motorvej giver mere trafik

Siden årtusindeskiftet er der i Danmark lagt næsten 230 kilometer ny motorvej, hvilket bringer motorvejsnettet op på 1.237 kilometer på landsplan. I samme periode er trafikken på motorvejene vokset med hele 50 procent på det samlede motorvejsnet, og Vejdirektoratet skønner, at en femtedel af væksten kommer fra de nyåbnede strækninger.

- Hvis man gør det nemmere for bilerne at komme frem, kommer der flere biler: Hvis man udvider vejkapaciteten på en strækning med trængsel, så vil det medføre mere trafik. Og hvis man laver en ny vej, som forbedrer tilgængeligheden mellem to områder, vil det typisk have samme effekt, siger Andreas Egense, leder af Vejdirektoratets afdeling for transportanalyse, til Ingeniøren.

Ifølge Vejdirektoratets beregninger vil udviklingen fortsætte i samme retning, og frem til 2030 ventes trafikken at stige med yderligere 14 procent, når man indregner de udbygninger af infrastrukturen, der i øjeblikket er vedtaget og finansieret. De nye vejprojekter kan i sig selv forventes at forøge trafikken med omkring en procent, konkluderer Vejdirektoratet.

Forsker: Analyse giver bedre beslutningsgrundlag

Per Homann Jespersen, transportforsker ved RUC og medlem af Trængselskommissionen, finder det "glædeligt", at vi nu for første gang har en egentlig analyse af, hvad der styrer trafikudviklingen:

- Det bliver tydeligt, at biltrafikken i eksempelvis København ikke bare kan håndteres ved at bygge flere veje, fordi det blot vil afføde mere trafik. Den erkendelse havde myndighederne og politikerne ikke for ti år siden. Politikerne vil helt sikkert fortsætte med at bygge motorveje, men nu har man trods alt et bedre beslutningsgrundlag at gøre det på, siger han.

Siden årtusindeskiftet har også lavere registreringsafgifter og billigere benzin gjort det mere attraktivt at køre bil, alt imens billetpriserne til tog og bus er steget. En omlægning af registreringsafgiften gjorde det i 2007 billigere at købe små biler med god brændstoføkonomi. Og med den seneste ændring i registreringsafgiften i efteråret 2017 er det nu de store biler, der presser på.

Ingeniøren ville gerne have interviewet transportminister Ole Birk Olesen (LA) om hans syn på udviklingen i biltrafikken, men det har han ikke ønsket.