Her tager det syv minutter at køre en kilometer

Trafikken snegler sig gennem de mest trafikerede strækninger i landets fem største byer. Og det ser ikke ud til at blive bedre.

På landets mest trængselsramte strækning snegler trafikken sig så langsomt af sted, at bilisterne og fodgængere bevæger sig stort set lige hurtigt, skriver Ingeniøren

Det viser en ny opgørelse fra Vejdirektoratet. Opgørelsen viser, hvor mange minutter det tager en bilist at køre én kilometer i myldretiden på de hårdest ramte strækninger i landets fem største kommuner.

Værst står det til i København, hvor rejsetiden for en kilometer på HC Andersens Boulevard er oppe på 7,1 minutter. Det kan omsættes til en kørehastighed på bare otte kilometer i timen.

Lidt hurtigere går det i Aalborg, hvor rejsetiden for en kilometer på Vesterbrogade ligger på 5,3 minutter, skarpt forfulgt af Aarhus og Odense, hvor rejsetiden på de mest trafikerede strækninger ligger på henholdsvis 5 og 4,7 minutter per kilometer.

I Esbjerg kan én kilometer tilbagelægges mere end dobbelt så hurtigt som i København, nærmere bestemt 3,1 minutter på Strandby Kirkevej i myldretiden. Det giver dog stadig kun en kørehastighed på 20 kilometer i timen, svarende til almindeligt cykeltempo.

Udtryk for mere trafik

Vejdirektoratet indsamler løbende oplysninger om bilernes hastighed på det danske vejnet på baggrund af GPS-målinger, som indeholder data om klokkeslæt og køretøjets position, hastighed og retning med intervaller på 15 sekunder eller hyppigere.

Vejdirektoratet har ikke tidligere lavet tilsvarende trængselsmålinger. Men afdelingsleder for transportanalyse, Andreas Egense, fortæller, at tallene er udtryk for en generel stigning i biltrafikken på landsplan.

- Vi har ikke regnet specifikt på, om der er sket en udvikling i trængslen på de pågældende strækninger. Men vi ved, at trafikken på landsplan er steget med 13 procent siden 2010, siger han til Ingeniøren.

Og Vejdirektoratet forventer, at trængslen i de danske byer vil stige i de kommende år.

Der kommer endnu mere trafik

Antallet af såkaldte køretøjs-kilometer ventes at stige med omkring syv procent på det samlede danske vejnet i perioden 2016 til 2020, baseret på den seneste version af Landstrafikmodellen. Stigningen ventes også at fortsætte i det kommende årti, så i hele perioden mellem 2016 til 2030 vil der ske en vækst i kørte kilometer på 16 procent.

- Vi kommer til at få mere trafik. Og vores prognoser viser, at der også kommer til at være mere trængsel i byerne, end der er i dag, siger Andreas Egense.

- Der kan selvfølgelig blive gennemført tiltag, der løsner op for trængsel, for eksempel ved at føje flere spor til vejene. Men med de tiltag, der i øjeblikket er besluttet og finansieret, vil trængslen stige fremover, fortsætter han.

Det er Folketingets transportudvalg, der har bedt transportminister Ole Birk Olesen (LA) om at få udarbejdet en opgørelse over rejsetiden for bilister i myldretiden.

Folketingets transportudvalg havde egentlig bedt om at få oplyst, hvor mange minutter det tager en bilist at køre en kilometer i myldretiden i alle landets kommuner, men det vil ifølge transportministeren kræve et stort tidsforbrug i Vejdirektoratet, som forventer at kunne levere en samlet oversigt over udvalgte vejstrækninger i landets kommuner i slutningen af januar.