Babyboom giver pres på vuggestuer – udsigt til 20.000 flere børn om fire år

Efter flere år med faldende fødselstal er udviklingen vendt, og de kommende år vil der blive født endnu flere børn i Danmark.

I vuggestuen Corneliusmindevej i Tårnby er de i øjeblikket flere børn, end de plejer.

Vuggestuen er normeret til 27 børn, men på grund af babyboom i kommunen har de frem til den 1. april sagt ja til 29 børn.

- Det er da skønt, at der kommer flere børn, men der skal jo også være nogen til at passe dem. Vi har sindssyg lang venteliste her i kommunen, og det er svært for forældre at få passet deres børn, siger vuggestueleder Rikke Gaard.

Og faktisk kniber det med pladsen i flere af landets kommuner.

Efter flere år med faldende fødselstal er udviklingen nemlig vendt, og på landsplan er fødselstallet steget med mere end 10 procent siden 2013.

De kommende år vil der blive født endnu flere børn i Danmark, og det vil kun øge presset på institutionstilbuddene.

- Lige nu er normeringerne historisk dårlige, og pædagogerne står ofte helt alene med en stor børneflok, så flere småbørn vil presse daginstitutionerne endnu mere, siger Elisa Bergmann, der er formand for pædagogernes landsforening, BUPL.

20.000 flere børn om fire år

En analyse, som Bureau 2000 har lavet for fagforbundet FOA, anslår, at der frem til år 2022 skal skaffes mere end 20.000 pladser i de kommunale dagtilbud. Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning kan tallet være op mod 25.000.

Årsagen til fremgangen er dog hverken udtryk for bedre sædkvalitet hos de danske mænd, eller at danskerne har taget de seneste års kampagner om at få flere børn til sig.

- Flere børn har ikke ret meget med større tro på fremtiden eller bedre konjunkturer at gøre. Det skyldes næsten udelukkende, at der er en stigning i antallet af fødedygtige kvinder i alderen 28-34 år, forklarer specialkonsulent Annika Klintefelt fra Danmark Statistik.

I kortet herunder kan du se, hvordan det er gået med fødselstallet i din kommune siden 2013:

Fødselsudvikling i kommunerne

Kortet viser udviklingen i fødselstallet i kommunerne fra 2013-2016.

Flere løsninger kan lette presset

For at lette presset på dagtilbuddene kan det nogle steder blive nødvendigt for kommunerne at bygge nye institutioner. Men flere steder i landet har de i første omgang måttet kigge på andre løsninger.

I Guldborgsund Kommune blev der i 2016 født 10 procent flere børn end året før. Det betød eksempelvis, at idrætsbørnehaven Møllegården i Nørre Alslev, der er normeret til 13 pladser til vuggestuebørn, sidste år havde 30 børn. Her blev løsningen, at de lidt ældre børnehavebørn skulle bruge det meste af dagen i en nærliggende spejderhytte, som TV ØST dengang kunne fortælle.

Andre steder i landet har man forsøgt at lette presset med såkaldte ”fleksinstitutioner”, hvor børnehavestuer kan omdannes til vuggestuestuer, som Fyens.dk tidligere har skrevet. 

En anden mulighed er at ansætte flere dagplejere, men i analysen fra Bureau 2000 svarer 31 af 70 kommuner, at de allerede i dag har problemer med at skaffe nok kvalificerede dagplejere.

- Kommunerne burde have forudset udviklingen. Men jeg tror, det er de færreste kommuner, der faktisk siger, de har styr på den her situation. Det er rigtig mange flere børn, der skal passes. Og der er rigtig mange flere pladser, der skal skaffes, siger Mogens Bech Madsen, der er formand for FOA's pædagogiske sektor.

Antallet af dagplejere næsten halveret

FOA mener derfor, at kommunerne i den nuværende situation bør forsøge at gøre det mere attraktivt at blive dagplejer. Mogens Bech Madsen henviser til, at antallet af dagplejere er faldet fra 19.000 til 10.000 på 10 år.

- Kommunernes udfordring er, at man ikke bare kan bygge sig ud af det her. Det er rigtig, rigtig svært at finde nok dagplejere til at løse det, det kan man ikke, siger han.

I Tårnby Kommune blev der i 2016 født 28,8 procent flere børn end tre år tidligere. Vuggestueleder Rikke Gaard fortæller, at de i vuggestuen Corneliusmindevej både fik ekstra personaletimer og ekstra økonomi, da de accepterede at tage flere børn.

Men selvom der kun er tale om to ekstra børn, kan ændringen mærkes.

- Man kan mærke det i ydertimerne, hvor der er mindst personale. Selvom man får ekstra timer til nogle få ekstra børn, er det jo ikke nok til at dække hele åbningstiden, siger Rikke Gaard.