Samfund

Sygeplejersker vil fralægge sig ansvaret: Vi frygter, patienter vil dø

Massive overbelægninger på Holbæk Sygehus får nu Dansk Sygeplejeråd til at frygte, at patienter kan dø. Regionsrådsformanden indkalder nu til møde.

Sygeplejersker på Holbæk Sygehus er nu så pressede, at de kan sende en mail med en erklæring til ledelsen, hvor de fralægger sig ansvaret for det arbejde, de skal til at udføre. 

Det sker på baggrund af Dansk Sygeplejeråds beslutning om at indberette den medicinske afdeling på sygehuset til Styrelsen for Patientsikkerhed. Ifølge rådet er der "massiv overbelægning" og fare for patienternes liv. Det skriver TV Øst, som vedvarende har dækket arbejdsforholdene på afdelingen.

Erklæringen skal bruges i "ekstreme situationer" og være et værktøj til sygeplejerskerne. Så kan de dokumentere, at de har forsøgt at råbe ledelsen op, hvis patienterne skulle ende med at klage over behandlingen.

En pligt at råbe ledelsen op

Ordlyden i mailen er sådan her:

Jeg kan se, at der ikke er tilstrækkelige personalemæssige og fagligt relevante ressourcer til stede her ved min vagt den x.x.2018, kl. xx-xx. Det er derfor min vurdering, at jeg ikke i min pleje og behandling kan leve op til den omhu og samvittighedsfuldhed, som jeg burde. Jeg er desuden bekymret for, om ressourcesituationen har konsekvenser for patientsikkerheden.

Vi frygter enten, at patienterne dør, fordi der ikke er personale nok til at hjælpe dem, eller der optræder meget alvorlige komplikationer.

Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd

Sådan en mail kan være vigtig, da det også er sygeplejerskers pligt og ansvar at råbe ledelsen op. Især hvis man ikke føler, at man kan leve op til kravene, siger Mette Hartlev, som er professor og centerleder i sundhedsret ved Københavns Universitet, til TV 2.

- Men det er ikke noget, der fritager én for ansvar, hvis man hver morgen sender sådan en. Hvis der bliver klaget, vil der altid blive foretaget en konkret vurdering af, om fejlen har noget med de forhold at gøre. Det kan også være en fejl, som ikke har noget at gøre med, at der er for lidt personale, siger hun.

Kalder det "meget alarmerende"

Hos Dansk Sygeplejeråd lægger man vægt på, at det står alvorligt til på sygehuset. Her fortæller sygeplejerskerne, at de ikke kan hjælpe patienterne med helt elementære ting.

- Vi frygter enten, at patienterne dør, fordi der ikke er personale nok til at hjælpe dem, eller der optræder meget alvorlige komplikationer. Vi vurderer, at der er en betydelig risiko for patientsikkerheden ved de situationer, som sygeplejerskerne beskriver for os, siger rådets næstformand, Dorte Steenberg, til TV Øst.

Dansk Sygeplejeråd har lavet en såkaldt bekymringshenvendelse om forholdene på sygehuset, hvilket ifølge Dorte Steenberg er "meget alarmerende". Det er ifølge hende første gang nogensinde, at rådet har sendt sådan en henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Sygeplejersker på afdelingen fortæller om afmagt, stress og kompromiser i dagligdagen.

Overbelægningen er på op mod 18-20 personer hver dag. Det kan for eksempel betyde, at patienter må ligge på gangene, hvilket er i strid med retningslinjerne. Derudover kan det ifølge sygeplejerskene resultere i alvorlig fejlmedicinering af patienterne.  

- Vi tager det vigtigste. Vi tager det mest akutte, og så sender vi resten videre. Så når du går hjem, har du en følelse af utilstrækkelighed, fortæller sygeplejerske Nicole Gøtche Christensen til TV Øst.

Der mangler op mod 35 sygeplejersker

Sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant fortæller, at der mangler op mod 35 sygeplejersker på afdelingen.

- Vi går hjem hver dag med frygten for, at der er nogen, der klager over den behandling, de har fået, som sygeplejerskerne på gulvet ikke har nogen mulighed for at ændre på, siger fællestillidsrepræsentant Annette Møller til TV Øst.

Ifølge professor Mette Hartlev kan erklæringen være et vigtigt værktøj, som sygeplejerskerne kan bruge netop for at værne om patienternes sikkerhed.

- For det er jo dem, der har den nære patientkontakt og er bedst til at vurdere, om man rent faktisk kan leve op til sit arbejde, siger hun. 

Ledelse er i gang med at ansætte

Holbæk Sygehus' vicedirektør Knut Borch-Johnsen siger til TV Øst, at man i sygehusets ledelse er klar over arbejdspresset på afdelingen. Han ser erklæringen som et udtryk for belastningen af medarbejderne på afdelingen.

Derudover italesætter han også nogle af de bekymringer, man kunne få som patient på sygehuset:

- Det er jo sådan, at vi alle sammen, hvad enten vi er læger eller sygeplejersker, er forpligtet i henhold til vores autorisation. Og hvordan juraen lige er, og om man må eller ikke må det her, det går jeg ud fra, skal afklares mellem Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd. Men det er helt klart min forventning, at situationen er sådan, som den altid har været på Holbæk Sygehus. Nemlig, at personalet tager ansvar for de patienter, der er indlagt, siger han.

Lige nu er sygehuset desuden i gang med at rekruttere nye sygeplejersker til afdelingen.

Regionsrådsformanden indkalder til møde

Region Sjælland vil også gå ind i sagen.

- Vi tager det selvfølgelig meget alvorligt, når vores medarbejdere er særligt pressede, og det gør vi også her. Det tager vi selvfølgelig politisk action på med det samme, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) til TV Øst

Han indkalder nu til ekstraordinært møde i regionens forretningsudvalg.

Her vil man også drøfte, om der skal frigøres nogle økonomiske midler, der kan hjælpe de pressede sygeplejersker.

Derudover vil SF også bede sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om en redegørelse:

- Det er ret alvorligt, at man ikke kan garantere for patienternes liv. Det skal man bare kunne, og det skal der rettes op på hurtigst muligt, siger SF's gruppeformand, Jacob Mark, til TV 2.