Samfund

Småbørns trivsel bliver registreret skjult og ulovligt

Trivsel hos småbørn registreres uden forældrenes viden i flere vuggestuer og børnehaver. Københavns Kommune indrømmer brud på persondataloven.

Stadig flere kommuner kræver, at pædagogerne i vuggestuer og børnehaver indtaster data om hvert enkelt barns trivsel, udvikling og færdigheder. Personoplysningerne bliver registreret med barnets cpr-nummer og slettes først efter adskillige år.

Men flere steder i landet har forældrene intet fået at vide om den elektroniske registrering. Det skriver Politiken.

Sundhedsplejersken registrerer spædbørn

I Københavns Kommune blev det i 2017 et krav til pædagogerne i de kommunale daginstitutioner, at de såkaldte Topi-trivselsvurderinger blev indtastet digitalt. Bekymrede pædagoger, der fremstår anonymt, har kontaktet Politiken og fortalt, at registreringen sker bag om ryggen på forældrene.

Også I Esbjerg og Viborg Kommune bliver børnene ifølge Politiken registreret uden forældrenes viden. 

Hvis du er en af de forælder, som ikke har haft kendskab til, at dit barns daginstitution registrerer dit barns trivsel, hører TV 2 gerne fra dig. Skriv til nabr@tv2.dk.

I flere kommuner starter registreringen allerede, før børnene starter i en daginstitution. Således bliver barnet registreret i Topi af sundhedsplejersken, når barnet er spæd, i for eksempel Viborg Kommune.

Grønne, gule og røde farvekoder

I trivselsundersøgelserne registreres børnene i et it-system med en farvekode - grøn, gul eller rød - alt efter personalets vurdering af barnets trivsel.

Grøn farvekode betyder, at barnet trives, udvikler sig og lærer. Gul farvekode betyder, at der er ting, der undrer og skal undersøges, mens rød kode betyder, at der er grund til bekymring.

Dét betyder farverne i Topi

Grøn

Grøn

Grøn position betyder,  at barnet er i god trivsel. Her handler indsatsen om at fastholde og vedligeholde den gode trivsel ved  for eksempel at fremme de positive fællesskaber og styrke børnenes udvikling og læring . Som forældre vil I måske få en kort bemærkning med på vejen, men udgangspunktet er, at intet nyt er godt nyt.

Kilde: Viborg Kommune

Foto: TV 2 / TV 2

Gul

Gul

Gul position betyder,  at der er tegn og signaler på, at barnets trivsel ikke er i balance. Her er der behov for at undersøge, om vi skal handle på en anden måde. Det kan være ved at lave justeringer i barnets hverdag -  både hjemme og ude. Som forældre vil I blive inddraget i et aktivt samarbejde. Ind imellem kan der være behov for at udvide samarbejdet med andre fagpersoner  omkring sproglig  udvikling, motorisk/fysisk udvikling eller andet.

Kilde: Viborg Kommune

Foto: TV 2 / TV 2

Rød

Rød

Rød position betyder,  at barnets trivsel er udfordret i en svær grad. Her er der behov for at et tæt og aktivt samarbejde med jer forældre og ofte i et udvidet samarbejde med tværfaglige ressourcepersoner  som for eksempel en socialrådgiver, sundhedsplejerske eller  psykolog. Målet er, at vi i fællesskab sætter ind, så barnet igen kommer til at trives godt.

Kilde: Viborg Kommune

Foto: TV 2 / TV 2

Meget alvorligt og kritisabelt

Børns Vilkår finder den manglende åbenhed meget alvorlig og kritisabel. Til TV 2 siger Bente Boserup, seniorkonsulent i Børns Vilkår:

- Det kan sagtens være en god ide at kigge på, hvilke børn der trives godt eller er i en risikozone, og hvem vi virkelig skal tage hånd om. Men det går helt galt, når man ikke orienterer forældrene, fordi når vi skal se på børns trivsel, er det jo helt afgørende, at der er et godt samarbejde mellem forældre og daginstitution. Og her må man sige, at filmen er knækket. 

Hun fremhæver, at der kan være forhold i hjemmet, som betyder, at barnet i en periode ikke har det godt, men at der også kan være forhold i institutionen, som påvirker barnets trivsel.

Forældre skal have tillid til daginstitutionen

Bente Boserup siger samtidig, at det er et problem, når man registrerer meget personfølsomme oplysninger, og at man ikke ved, hvor oplysningerne føre hen, og hvem der har adgang til dem.

- Der ligger at stort stykke arbejde i, at forældre nu skal have tillid til, at daginstitutionen ikke gør mere bag om ryggen på dem. Og så skal man selvfølgelig snakke om, hvordan trivselsmålingerne skal håndteres: Hvordan kan vi gøre det på en god måde, så man fanger de børn, der skal fanges. Det er afgørende, siger hun.  

Ifølge loven har forældrene krav på at blive oplyst om registreringen, om formålet, hvem der har adgang, og hvornår data slettes.

- Forældre har krav på at blive informeret

I alt 20 kommuner bruger det samme Topi-system – Tidlig Opsporing og Indsats – der er udviklet af Rambøll. Oplysningerne skal tastes ind i systemet ’Hjernen & Hjertet’.

Min bekymring er, at forældre kan miste tilliden til vores gode hensigter

Jørn Henriksen

I København erkender forvaltningen, at "det er helt tydeligt, at persondataloven ikke er overholdt i alle forhold."

- Forældre har naturligvis krav på at blive informeret om, hvordan forvaltningen opbevarer trivselsvurderinger af deres barn. Det er godt, at forvaltningen allerede er i fuld gang med at rette op på forholdene, og den proces følger jeg, skriver børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) i en mail til Politiken.

Esbjerg Kommune undersøger nu også sagen:

- Vi har nu sat alt på pause omkring trivselsundersøgelser (...) Min bekymring er, at forældre kan miste tilliden til vores gode hensigter, siger Jørn Henriksen, der er direktør for Børn og Kultur i Esbjerg Kommune, til TV 2.

På Rambølls hjemmeside står der blandt andet om Topi:

- Når en vurdering i Rambøll TOPI giver anledning til en bekymring for et barn, kan denne bekymring konkretiseres og nuanceres ved at anvende værktøjets Ressource- og Bekymringsskema. Skemaet er opbygget, så det kan anvendes ved tværfaglige møder som forberedelse til at udfylde sagbehandlings- og udredningsmetoden ICS. Denne danner udgangspunkt for en § 50-undersøgelse, samt underretninger og visitationer til eksempelvis PPR, støttekorps eller lignende.