​67 vagtlæger siger op efter nyt gebyr - truer hel region

​Et nyt gebyr får nu store konsekvenser i Region Syddanmark.

Den 1. januar 2018 trådte et nyt gebyr i kraft for vagtlæger landet over.

Et gebyr på 4000 kroner, som lægerne hvert år skal betale for at blive registeret som et selvstændigt behandlingssted.

Men gebyret får nu konsekvenser i Region Syddanmark, hvor hele 67 vagtlæger onsdag har opsagt deres stilling i protest. De mange opsigelser truer hele vagtlægeordningen i regionen, lyder det fra vagtlægechefen.

- Der her kan ikke undgå at få betydelige konsekvenser for vores vagtplanlægning, siger Ole Holm Thomsen til Ugeskrift for Læger.

Det nye gebyr pålægges ikke læger med egen praksis som Ole Holm Thomsen, der allerede er registreret, og derfor ikke skal registreres igen. Derimod er det pensionerede læger uden egen praksis eller unge læger, der er under uddannelse til almen medicin.

Vi mangler i høj grad praktiserende læger, og det her gør det meget værre

Jørgen Skadborg, formand for PLO Syddanmark

Og især for de unge er 4000 kroner mange penge, forklarer vagtlægechefen.

- De arbejder enten i praksis eller på et sygehus og kører lidt vagter ved siden af, og tjener måske 30.000 om året. Skal de så betale 4000 i gebyr, gider de ikke mere.

Ole Holm Thomsen frygter, at op mod 160 vagtlæger i Region Syddanmark, som ikke har selvstændige ydenumre, vil aflevere deres opsigelse på baggrund af det nye gebyr.

Det svarer til cirka hver fjerde vagtlæge i hele regionen.

- Det dur simpelthen ikke. Det er med til at bringe den syddanske lægevagtsordning i fare

Stephanie Lose, formand i Region Syddanmark

Besluttet i 2016

Det nye gebyr, som har startet en regulær flugt fra jobbet som vagtlæge i den sydlige del af Danmark, blev besluttet i Folketinget i 2016.

De 4000 kroner årligt med til at finansiere det såkaldte risikobaserede tilsyn, der blev indført i 2017 for at styrke patientsikkerheden.

Lægeformand: Det vil få konsekvenser

Jørgen Skadborg forstår godt, at hans kolleger siger op på stribe.

- Jeg er bange for, at det i værste fald kan betyde, at sådan nogle som mig bliver nødt til at have flere nattevagter, og det har vi bestemt ikke brug for.

Han er praktiserende læge og formand for Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark.

Alene i den sydlige del af landet forventer man, at omkring 90 praktiserende læger går på pension i 2018. Derfor er opsigelser fra de unge salt i såret.

- Det får betydelige konsekvenser for vores rekruttering og evne til at tiltrække unge læger til regionen. Vi mangler i høj grad praktiserende læger, og det her gør det meget værre, siger Jørgen Skadborg til TV 2.

Det virker umiddelbart besynderligt, det lægerne gør i Region Syddanmark

Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører, Socialdemokratiet

Hør formand for de Praktiserende Lægers Organisation Christian Freitag forholde sig til det nye gebyr øverst i artiklen.

Midtjylland frygter opsigelser

Tal fra Praktiserende Lægers Organisation viser dog, at billedet ikke er det samme i hele landet.

Mens der i Syddanmark har været 67 opsigelser, har der været nul i Nordjylland. I Region Sjælland har det endnu ikke været muligt at få et overblik, og Hovedstaden har en anden ordning – nemlig akuttelefonen 1813.

Region Midtjylland oplyser til TV 2, at de har haft to opsigelser på baggrund af det nye gebyr, men at man frygter flere.

- Vi har haft flere henvendelser. Mange af de unge læger, der er under uddannelse, overvejer, om de hellere skal arbejde på hospitalerne, hvor de ikke skal betale 4000 kroner, siger Søren Svenningsen, der er praktiserende læge og formand for Lægevagtudvalget i Region Midtjylland.

Han frygter, at det især vil blive et problem i yderområderne, hvor man nyder godt af læger, som kan tage enkelte vagter i ny og næ.

Tages op med sundhedsministeren

I Region Syddanmark giver de mange opsigelser også politisk genklang. På sin Facebook-profil skriver regionsformand Stephanie Lose (V) følgende:

- Det dur simpelthen ikke. Det er med til at bringe den syddanske lægevagtsordning i fare og vil i sidste ende svække rekrutteringen til almen praksis.

Formanden i Region Syddanmark vil nu tage problemet op med sundhedsministeren.

Vagtlægernes arbejde

I Region Syddanmark er der vagtlæger på arbejde alle hverdage fra 16.00 til 08.00 og hele døgnet på lørdage, søndage og heldigdage. Lægerne yder både telefonisk rådgivning, konsultationer og sygebesøg i særlige nødstilfælde.

S: Alle var enige

Hos Socialdemokratiet har sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen tidligere kaldt gebyrstigningerne begrænsede.

- Vi var alle enige om at finansiere det her ved egenbetaling, og dette er begrænsede gebyrstigninger, hvor vi registrerer alle autoriserede sundhedspersoner, sagde han før jul til TV SYD.

- Meningen er at lave en bedre patientsikkerhed og bedre kontrol med dem, der udfører arbejdet. Der, hvor risikoen er størst, skal alle selvfølgelig kunne kontrolleres. Før var det ikke alle, der udførte sundhedsarbejde, som var dækket af tilsyn. Det virker umiddelbart besynderligt, det lægerne gør i Region Syddanmark.

Minister vil undersøge løsninger

I Sundhedsministeriet vil ministeren nu bede Styrelsen for Patientsikkerhed om at se på, hvorvidt problemet kan løses, så lægerne ikke føler sig nødsaget til at sige op.

Måske kan lægevagtordningerne organiseres anderledes, lyder det.

- Det har aldrig været meningen at gøre vilkårene for vagtlægeordningerne dårligere. Intentionen med lovændringen var at sikre kvaliteten i lægevagten, skriver Ellen Trane Nørby (V) i en skriftlig kommentar.

Håber på ændring

Hos Region Syddanmark håber vagtlægechef Ole Holm Thomsen nu, at man vil registrere selve lægevagten som behandlingssted – og ikke de enkelte læger, der derfor skal pålægges det 4000 kroner store gebyr årligt.

- Det giver jo ikke mening at lave kontrol på Rikke Petersen, som er vagtlæge, for hun har bare sin lægetaske og kører ud til de lokaler, der nu engang forefindes, siger han til Ugeskrift for Læger.