Samfund

Nye tal: Børn og unge med handicap er mest udsat for vold

Det er særligt børn og unge med ADHD, som er mest udsat i sager med vold, viser ny analyse.

Børn og unge med handicap er oftere ofre for vold, der har ført til en domfældelse, end børn uden handicap. 

Det viser en ny analyse fra Børne- og Socialministeriet.

- Vi er blevet opmærksomme på, at vi har at gøre med et grundlæggende problem. Det er hjerteskærende. Derfor bliver vi nødt til at reagere, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K) til TV 2.

Blandt børn og unge med handicap er det 2,1 procent, der i alderen 7 til 17 år har været udsat for vold, mens det er 1 procent blandt andre børn og unge. 

Når det gælder seksuelle overgreb, er andelen også højere for børn og unge med handicap. Her er tallet 0,8 procent mod 0,5 procent for andre børn og unge.

Børn med ADHD er særligt udsatte

Særligt børn og unge med ADHD er en udsat gruppe, når det kommer til vold og seksuelle krænkelser.

I forhold til analysens samlede andel af børn og unge med handicap i alderen 7 til 17 år, har 4,9 procent af børn med ADHD været udsat for vold i sager, hvor der er faldet dom. Hernæst er børn og unge med ordblindhed.

Tallene kommer ikke bag på Camilla Louise Lydiksen, som er direktør for ADHD-foreningen. I maj offentliggjorde Det Nationale Forskningscenter for Velfærd en rapport, der viste samme konklusion. Deres tal var blot baseret på anmeldelser i stedet for domfældelser.

-  Børn med ADHD er ikke lige så gode til at afkode og følge de sociale spilleregler, som andre børn er. Det er desværre det, der kan betyde, at de ikke siger fra i rette tid, når der opstår situationer, som kan ende i vold eller seksuelle overgreb, siger Camilla Louise Lydiksen.

Hun mener samtidig, at der går for lang tid, før et barn med ADHD får sin diagnose.

- Vi skal være med til at reagere hurtigere, når vi ser, at ADHD er på spil, så vil børnene socialt blive mere trænet til at sige fra.

Millionbeløb skal minimere problemet

For at minimere overfaldene har Børne- og Socialministeriet afsat 10 millioner kroner fra det kommende år. Pengene skal ifølge Mai Mercado bruges på at få mere viden og imødegå problemerne.

- Det skal sikre, at børn og unge bliver opmærksomme på, at der også er et liv uden vold, siger hun.

Pengene kommer til at gå til eksempelvis organisationer, kommuner og frivillige, der kan byde ind på projekter, de gerne vil have søsat. Ifølge ministeren vil de bedste projekter, der vil få tilskuddet til at lave indsatser, som skal modvirke seksuelle krænkelser mod børn.

Men bliver I ikke nødt til først at undersøge, hvor volden sker, inden man kan sætte ind med en indsats?

- Vi har endnu ikke viden om, hvor volden finder sted. For mig er det ikke så afgørende, hvor volden sker. Det er afgørende, at volden rent faktisk sker, siger børne- og socialministeren.