76 år gammelt lokomotiv kørte onsdag tværs over Sjælland - på motorvejen

Et af de gamle damplokomotiver tog i dag turen hen over Sjælland - på vej til en restaurering, der skal sende veteranen tilbage på skinnerne.

Bag det nøgterne navn H 783 gemmer sig et af de smukke, sorte lokomotiver fra damplokomotivernes storhedstid.

Det har stået stille på et rangerspor i Roskilde mange år, men nu skal lokomotivet restaureres, så det kan køre igen.

- Kom igen om ti år, så er der ild i fyret, siger en af de frivillige fra Dansk Jernbaneklub, lokomotivfører Christof Zirpel. Jernbaneklubbens frivillige har påtaget sig den enorme opgave at bringe det 76 år gamle lokomotiv tilbage til fordums storhed.

Onsdag blev et afgørende skridt i restaureringen taget.

H 783 kom igen ud at køre, men det foregik ikke som i gamle dage ved egen dampkraft. Det 66 år gamle lokomotiv blev transporteret i tre dele – på tre store blokvogne - til Gedser remise, hvor de frivillige har fået lov at være.

Dermed ser det ud til, at lokomotivet er reddet fra en skrotning, der ellers var meget tæt på.

En jysk slider

Det danskproducerede lokomotiv havde sin storhedstid i 40’erne og 50’erne, hvor det tog sin del af slæbet med godstransporten på de jyske jernbanestrækninger.

Det blev indsat i jernbanedriften i 1941, men 24 år senere var det slut. I 1965 var tiden løbet fra damplokomotiver, og H 783 blev pensioneret.

Dansk Jernbanemuseum overtog lokomotivet, og frivillige fra Dansk Jernbaneklub har de seneste år arbejdet på at skille den gamle maskine ad og bringe kedel, kulkasse og mekanik tilbage til brugbar stand.

Men sidste år besluttede Dansk Jernbanemuseum så, at lokomotivet skulle skrottes.

Til stor fortrydelse for de frivillige fra Dansk Jernbaneklub, der allerede havde investeret hundredvis af timer i den påbegyndte istandsættelse.

- Det er en del af vores historie og fortjener en bedre skæbne end at blive skåret op med en skærebrænder, som formanden for Dansk Jernbaneklub Peter Witthøft-Rasmussen siger.

På skinnerne igen

Historien endte da også lykkeligt i den forstand, at jernbaneklubben fik lov til at overtage H 783 gennem en nyoprettet støtteklub, som nu har fået tag over hovedet i Gedser.

Og når der engang ad åre er skrabet frivillige arbejdstimer og penge nok sammen, så skal lokomotivet igen ud at køre.

Og så bliver det på skinner og ved egen dampkraft!