Samfund

Strøm bliver dyrere mellem klokken 17 og 20

Nyt tiltag lægger op til, at danskerne skal ændre deres elvaner.

Det bliver i det nye år mere end dobbelt så dyrt at koge kartofler, tænde for vaskemaskinen og se tv, hvis det foregår om aftenen fra klokken 17 og 20. 

Ihvertfald hvis man kigger specifikt på prisen for strøm.

Det oplyser el-distributøren Radius, der leverer strøm til en million husstande i hovedstadsområdet samt i Nord- og Midtsjælland.

I dag koster en kilowatt-time 37,5 øre hos Radius alle døgnets timer. Fremover vil prisen være 83,5 øre mellem klokken 17 og 20. Samtidig falder prisen i døgnets øvrige timer og hele sommerhalvåret med 5 øre til 32,5 øre.

- Vi står over for en grøn omstilling, hvor vi får meget mere vedvarende energi og elektricitet ind i systemet. Hvis vi bliver ved med at bruge en stor del af strømmen på nogle få timer, bliver det dyrt, siger direktør for Radius Elnet, Jens Fossar Madsen, til TV 2 og tilføjer:

- Hvis forbrugerne flytter en del af forbruget til perioder med mindre belastning, kan det på sigt tværtimod spare investeringer i udbygning af elnettet. 

HVAD ER FLEKSREGNING?

Fleksafregning er første skridt i en proces, der fører til, at almindelige forbrugere kan vælge at betale for deres elforbrug per time frem for som i dag ud fra et forventet årsforbrug samt en årlig aflæsning. 

Fleksafregning forudsætter blandt andet en moderne, fjernaflæst elmåler og indføres gradvist i løbet af de næste tre år, indtil alle kunder skal være omfattet ved udgangen af 2020.

Kilde: Dansk Energi

Ændringen sker som et led i at erstatte de nuværende elmålere med fjernaflæste elmålere.

Det betyder, at alle elkunder i Danmark skal have fjernlæste elmålere inden udgangen af 2020. Ifølge Martin Salamon, som er cheføkonom hos Forbrugerrådet TÆNK, er initiativet en god idé.

- Det får forbrugerne til at bruge el på en mere intelligent måde, så vi ikke skaber de såkaldte kogetoppe, hvor alle bruger strøm på samme tidspunkt, siger han til TV 2.

Økonom: En forbrugergruppe kan blive ramt af nye elpriser Video: Jane Bruun Elkjær

Børnefamilier udsat i nyt tiltag

Selvom formålet med de nye el-målere blandt andet er at flytte en del af sit elforbrug til tidspunkter med rigelig grøn energi og lav belastning af nettet, mener Martin Salamon, at tiltaget vil gå ud over nogle forbrugere:

- Der er nogen, som kommer til at opleve en prisstigning, og som vil have svært ved at flytte deres strømforbrug. Eksempelvis børnefamilier, der ofte lever efter en presset tidsplan.

Dansk Energi, som er en interesseorganisation for energiselskaber i Danmark, har regnet ud, at hvis en gennemsnitsfamilie på fire fremover lægger al forbrug af vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine uden for den dyre periode, vil der med de nye priser være cirka 200 kroner at spare om året.

- Der ligger en pisk i, at hvis du har et stort forbrug mellem klokken 17 og 20, og du ikke kan flytte dit forbrug, siger Martin Salamon.

Ingen gevinst for Radius 

Kasper Sand Kjær, som er formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, støtter grøn omstilling, men han hilser ikke det nye tiltag velkommen.

- Det er ligesom at lægge en regning på forbrugernes bord, man ikke rigtig kan gøre noget ved. Fordi det vil være mellem klokken 17 og 20, man bruger mest el, fordi det er der, man er hjemme, siger han.

Når forbrugere kan risikere at få ekstra udgifter, vil Radius Elnet så tjene penge på det?

- Jeg kan garantere, at Radius ikke kommer til at få flere indtægter. Vi sætter prisen op på 10 procent af årets forbrug, vi sætter prisen ned på 90 procent af årets forbrug, siger Jens Fossar Madsen, direktør i Radius Elnet.

Tror du, at det nye tiltag vil rykke forbrugernes vaner?

- Nej, jeg bilder mig ikke ind, at der kommer en revolution for den enkelte. Så meget betyder det heller ikke økonomisk lige her og nu. Men vi bevæger os ind i en fremtid, hvor der vil være mere og mere af den her slags. Derfor er det vigtigt, vi får gjort det til en vane, at man bruger el med omtanke, afslutter direktøren.

Oprindelig var den fleksible afregning af strøm planlagt til at kunne starte i 2016, men da myndighederne ikke kunne beslutte sig for en passende afregningsmodel til formålet, blev sagen trukket i langdrag.

I dag har alle elnetselskaber indsendt konkrete planer for fleksafregning.

De nye ændringer i prisen for el gælder for nuværende kun for det, der hedder 'transport' på elregningen. 'Transport' udgør 19 procent af den samlede regning. 15 

De nye prisændringer vedrører foreløbig kun den del af din elregning, der hedder “transport”. Transport udgør 19% af din samlede elregning, selve strømmen 15 procent, PSO-afgift udgør seks procent og de sidste 61 procent udgør afgifter og moms, skriver Dansk Energi.