Samfund

Råd kalder dem 'farlige', men nu slippes de løs i trafikken

Det forventes, at de små motordrevne køretøjer får lov til at køre med en hastighed på op til 20 kilometer i timen.

Måske har du allerede prøvet at blive overhalet af et skateboard med imponerende fart, mens du selv har trampet af sted i cyklens pedaler.

I så fald har det ikke været lovligt.

Men snart får cyklisterne godkendt selskab af skateboards og løbehjul med motor. Tirsdag vedtog Folketinget nemlig et lovforslag, der giver de små, motordrevne køretøjer adgang til landets cykelstier.

- Det ved vi, at der er danskere, der gerne vil, fordi det gør deres transport bedre, og det skal de have lov til, hvis det ikke skader andre, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) til TV 2.

Svære at styre

Omvendt skeptisk er man hos Rådet for Sikker Trafik. Her frygter administrerende direktør, Mogens Kjærgaard Møller, flere ulykker.

- Det er jo nogle køretøjer, som efter vores opfattelse er rigtig farlige for trafikken. De er meget meget svære at manøvrere, og de kører hurtigere end mange cyklister, siger han. 

Der er endnu ikke fastlagt regler for løbehjulene og de forskellige eldrevne boards, men det forventes, at alderskravet vil blive 15 år, og at hastighedsgrænsen ventes at komme til at ligge på 20 kilometer i timen. Og de udsigter bekymrer Mogens Kjærgaard Møller yderligere. 

- Vi ved jo om nogen, hvem der er de mest farlige ude i trafikken og hvem, der lever livet farligst – og det er faktisk de 15 til 18-årige. Det er der vi desværre ser allerflest dødsfald, siger han. 

Afstemning

Er det en god idé, at give små motorkøretøjer adgang til cykelstierne?

Forsøg begynder til sommer

Transportministeren mener til gengæld ikke, at de små køretøjer er farlige at slippe løs.

- Jeg har ingen grund til at tro, at folk vil komme mere ud for ulykker, fordi de tager et motoriseret segboard, end fordi de tager en cykel for eksempel, siger han. 

Der er i første omgang tale om en forsøgsordning, hvor reglerne undervejs kan justeres. Det er ifølge ministeren mest forsvarligt, da man endnu ikke har erfaringer med de nye køretøjstyper som en del af færdelsloven.  

Transportministeriet lægger op til, at ordningen ud over motoriserede skateboards og løbehjul skal omfatte et- og tohjulede selvbalancerende køretøjer som for eksempel uniwheels, segboards og hoverboards

Loven er udformet, så det er den siddende transportborgmester, der beslutter, om nye køretøjer skal gøres lovlige eller ej. Ministeren kan også fastsætte andre krav som for eksempel, hvor køretøjerne må færdes samt krav om lygter, brug af hjelm og andet sikkerhedsudstyr.

Det forventes, at reglerne for de små motortøjer er færdige til sommer. Fra 1. januar 2018 tillader en ny lov netop den slags køretøjer i trafikken.