Samfund

Studerende: Undersøgelse om snyd er gisninger og gætværk

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har ikke meget til over for undersøgelse, der siger, at snyd er udbredt.

Undervisningsminister Merete Riisager siger på baggrund af en ny undersøgelse foretaget af Epinion, at "snyd er almindeligt forekommende" til eksamener i Folkeskolen og Gymnasiet.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS, mener dog langt fra, at undersøgelsen kan bruges til at drage den konklusion og anser den for at være politisk bestillingsarbejde.

- Jeg er overhovedet ikke enig i det udsagn. Det er rigtigt, rigtigt få elever, der snyder til eksamen. Det er også det, man kan se, hvis man kigger på de faktiske tal for, hvor mange der bliver taget for snyd, siger formand for DGS Jens Philip Yazdani.

Undersøgelsen fra Undervisningsministeriet er baseret på et spørgeskema sendt på e-mail til eksamensansvarlige, eksamensvagter og censorer. 41 procent af dem, der har modtaget undersøgelsen, har svaret.

Gisninger, formodninger og mavefornemmelser

De er blevet spurgt om, om de har haft mistanke om snyd ved eksaminerne i sommer. For gymnasiet har eksempelvis 36 procent af eksamensansvarlige haft mistanke om snyd.

Ved over halvdelen af den mistænkte snyd formoder eksamensansvarlige, at det ikke er bevidst snyd.

- Denne her undersøgelse er baseret på, at nogen har nogle gisninger, formodninger og mavefornemmelser om, at nogen snyder.

- Vi synes overhovedet ikke, at undersøgelsen er retvisende. Det lugter langt mere af politisk bestillingsarbejde, der skal legitimere nogle af de meget vidtgående tiltag, der bliver præsenteret for at undgå snyd til at eksamen, siger Jens Philip Yazdani.

Udtryk for mistillid

Ministeriet udgav i 2016 en omfattende undersøgelse af snyd ved over 550.000 skriftlige og mundtlige prøver i Gymnasiet.

Den viste, at der var 329 tilfælde, hvor der var formodet snyd, og 143 tilfælde, hvor elever blev bortvist.

Det svarer til, at der blev formodet snyd i 0,06 procent af eksaminerne og bekræftet snyd med bortvisning som konsekvens i 0,026 procent.

- Jeg forstår ikke, hvorfor regeringen har et behov for at mistænkeliggøre danske elever, og hvorfor vi skal skydes alt muligt i skoene.

- Det er ærgerligt, at vi bliver beskyldt for at have en snydekultur, når det ikke er tilfældet.

- Det er et udtryk for mistillid og umyndiggørelse af ungdommen, som jeg slet ikke synes hører hjemme hos en undervisningsminister, siger Jens Philip Yazdani.