De respektløse danskere

Vold og trusler er hverdag for mange – se de mest udsatte jobs her

Det er ikke kun billetkontrollører og p-vagter, der er udsatte på deres job. Her er en række andre jobs, hvor folk udsættes for vold og trusler.

Vold og trusler om vold er hverdag for rigtig mange danskere, når de går på arbejde.

Men der er jobs, hvor folk er mere udsatte end andre. Det viser en undersøgelse fra fagforeningen FOA.

De respektløse danskere

Mængden af anmeldelser om vold eller trusler om vold mod offentligt ansatte er stigende.

I 1997 var der eksempelvis på et kvartal 309 anmeldelser af vold og lignende mod offentlig myndighed. Og her 20 år senere er det tal mere end femdoblet.

Værd at bemærke: En mindre del af stigningen skyldes, at man nu skal anmelde vold og trusler om vold til politiet for at få erstatning.

Kilde: Danmarks Statistik

TV 2 sætter i denne uge fokus på den stigende respektløse adfærd, som mange ansatte oplever, når de arbejder i det offentlige rum.

Anmeldelser om vold mod offentligt ansatte er steget, siden man i 1995 begyndte at registrere. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

I ’De respektløse danskere’ har et tv-hold blandt andet fulgt parkeringsvagter og fængselsbetjente samt buskontrollører, der udelukkende arbejder i det offentlige rum. Her viser optagelserne en lang række konfrontationer med truende og ubehagelig opførsel.

Men det er ikke kun dem, der håndhæver love og regler, der er udsatte. I januar i år fik Fagforbundet FOA foretaget en større undersøgelse om arbejdsmiljø på de områder, den dækker over.

Om FOAs undersøgelse

I januar 2017 fik FOA foretaget en stor arbejdsmiljøundersøgelse. Her undersøgte man blandt andet vold og trusler på arbejdspladsen.

Svarene har ikke før været offentliggjort.

4653 af FOAs 180.000 medlemmer deltog i undersøgelsen, hvor man kan konkludere, at hver tredje FOA-medlem har oplevet trusler eller vold.

Kilde: FOA.

Her undersøgte man blandt andet vold og trusler om vold på arbejdspladsen. Tallene har ikke før været offentliggjorte.

Undersøgelsen konkluderer, at mere end hver tredje af de adspurgte i Fagforbundet FOAs undersøgelse inden for det seneste år har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen. Og hver tredje har inden for det seneste år været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen.

- Det er rigtig beskæmmende og helt uacceptabelt, at man skal gå på arbejde og ikke vide, om man bliver udsat for sådan noget, siger arbejdsmiljøkonsulent Charlotte Bredal i FOA.

Hun peger på, at mange af deres medlemmer har jobs, hvor de kan opleve alt fra trusler og hånlige kommentarer til decideret vold og i alvorlige tilfælde knivstikkeri og drab.

Ligesom Danmarks Statistiks tal om anmeldelser af vold mod offentligt ansatte viser en stigning, oplever Fagforbundet FOA også en stigning blandt deres medlemmer.

- Vi oplever, at problemet er blevet større. Jeg har kontakt til vores lokale fagforeninger, og det er et meget enslydende billede, vi ser alle steder - det er et stigende problem, siger Charlotte Bredal.

Her er risiko-jobbene 

Fagforbundet FOAs medlemmer arbejder i høj grad i social- og sundhedssektoren og i den pædagogiske sektor. Sammenligner man Fagforbundet FOAs medlemmers svar med andre lønmodtagere i Danmark, er der stor forskel på, hvor ofte de oplever trusler om vold i arbejdstiden.

Samlet set udsættes ni procent af andre lønmodtagere for trusler om vold, mens 35 procent af Fagforbundet FOAs medlemmer melder om trusler om vold i arbejdstiden. De udsættes ifølge Fagforbundet FOAs undersøgelse markant oftere for vold og trusler om vold end andre lønmodtagere.

Herunder kan du se, hvordan tilfældene fordeler sig inden for trusler om vold på arbejdspladsen.​

Undersøgelsen viser, at der er en overvægt af trusler og vold mod de, der arbejder i psykiatrien og på plejecentre. De jobs, hvor færrest melder om trusler og vold, er på skoler, daginstitutioner og i dagplejen.

- Vores medlemmer arbejder blandt andet inden for områder med psykisk syge, misbrugere og på ældreområdet med demente, der kan være udadreagerende, forklarer Charlotte Bredal og fortsætter:

- Disse borgere er syge, psykisk syge eller i livskrise.

Vil både forebygge og hjælpe nu og her

Fagforbundet FOA arbejder på flere niveauer for at forbedre arbejdsvilkårene for deres medlemmer.

- Vi arbejder på den politiske bane, hvor vi forsøger at sikre den rette behandling, tilbud og normeringer i forhold til patienter og borgere inden for eksempelvis psykiatrien og på ældreområdet, siger Charlotte Bredal.

Derudover har fagforeningen et samarbejde med de forskellige arbejdsgivere, hvor de arbejder målrettet for at undgå trusler og vold i arbejdstiden.

- Vi forsøger at komme ind på alle niveauer – både i forhold til forebyggelse, men også når skaden er sket, siger hun.

TV 2 bragte søndag en artikel med video, der dokumenterede, hvad det er, ansatte, der arbejder i det offentlige rum, oplever. I artiklen var der også en afstemning, hvor TV 2s brugere blev spurgt om, hvorvidt de mener, tonen er blevet for hård i det offentlige rum.

Til det svarede 95 procent, at tonen er blevet for hård over for offentligt ansatte, mens fem procent svarede, at de ikke mener, at tonen er blevet for hård. 46.000 deltog i afstemningen.

Vi bryder ikke ind

Undersøgelser viser, at danskere ikke bryder ind, når en offentlig ansat bliver udsat for psykisk og fysisk vold.

Sociolog Marie Rosenkrantz Lindegaard forklarer, at der er en tendens til, at man ikke bliver hjulpet, når man som offentligt ansat eller ansat i det offentlige rum kommer i konflikt i forbindelse med sit arbejde.

- Vi ved fra litteraturen, at der er en opfattelse af, at ”de har jo selv valgt deres arbejde, så de må selv stå til ansvar,” siger hun og fortsætter:

- Sådan er det ikke, når folk ikke er på arbejde, hvor vi i højere grad hjælper hinanden.

Tag testen HER og se, om du ville bryde ind, hvis du overværede en konflikt.

’De respektløse danskere’ blev sendt i to afsnit mandag og torsdag i denne uge, men kan ses på TV 2 PLAY.