Samfund

Sådan forebygger du seksuel chikane på jobbet

Arbejdstilsynet har udarbejdet seks gode råd til at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen. Læs dem nederst i artiklen.

Seksuelle krænkelser og overgreb er for alvor kommet i fokus siden den verdensomspændende kampagne #MeToo begyndte i starten af oktober.

Twitterkampagnen #MeToo har fået talrige kvinder til at fortælle om deres oplevelser med seksuelle overgreb på deres arbejdspladser.

Afstemning

Har du oplevet sexchikane i dit arbejdsliv?

Herhjemme har Zentropa, DR og Dansk Journalistforbund blandt andet været involveret i konkrete sager om krænkende adfærd.

Senest er Karen Ellemann (V) gået ind i debatten med et opråb til de danske virksomheder.

Ligestillingsministeren opfordrer danske virksomheder over en bred kam til at sætte øget fokus på sexchikane på arbejdspladsen. Hun mener, at emnet er tabubelagt.

Seks gode råd til at forebygge sexchikane

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på området og har til formål at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø.

For mindre end to år siden udarbejdede Arbejdstilsynet en pjece, der har til formål at fremme det gode psykiske arbejdsmiljø samt forebygge og håndtere seksuel chikane på de danske arbejdspladser.

Anbefalingerne i pjecen er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og gælder, uanset om sexchikanen udøves af ansatte eller ledere på jobbet.

Læs de seks gode råd herunder eller hele pjecen her.

Seks gode råd - Sådan forebygges seksuel chikane på arbejdspladsen

 1. Signalér, at seksuel chikane er uacceptabelt

  Det er vigtigt, at ledelsen sender et klart signal om, at seksuel chikane på arbejdspladsen er uacceptabelt.

  Derfor skal der skabes klare rammer for adfærden, og de skal meldes ud, så alle på arbejdspladsen kender dem.

  Dermed kender man som ansat sine handlemuligheder og ved, at man har ledelsens opbakning, hvis man oplever seksuel chikane.

 2. Hav klare retningslinjer

  Det er vigtigt, at man ved, hvad der skal gøres, hvis man oplever seksuel chikane.

  Derfor er det nødvendigt med klare retningslinjer – både for hvordan man som virksomhed  vil identificere og forebygge seksuel chikane, og for hvordan den skal håndteres, hvis problemet opstår.

  Sørg for, at alle på arbejdspladsen ved, hvad de skal gøre, hvis de mener, der foregår chikane, herunder hvem de skal gå til, og hvad den videre proces er.

 3. Brug dialog som værktøj

  Arbejdspladsens kultur og værdier er et fælles ansvar og skabes i samspil mellem ledelse og ansatte.

  Seksuel chikane er tabubelagt og kan være svært at tale om. Derfor er det en god ide at tage udgangspunkt i hverdagen og tale om, hvad der er ordentlig adfærd og god omgangstone på virksomheden, og hvor grænserne går.

  På den måde kan man som virksomhed få en fælles forståelse af, hvornår der er tale om seksuel chikane på arbejdspladsen.

 4. Sig fra

  Sammen kan virksomheden forebygge seksuel chikane ved at gøre det nemmere at sige fra.

  Det er vigtigt, at man på arbejdspladsen er opmærksomme på hinandens grænser. Alle har forskellige grænser, og det er vigtigt at huske på, når man taler om seksuel chikane.

  Tal om, hvordan man kan sige fra, når ens egne grænser bliver overskredet, eller man oplever, at en kollega får overskredet sine grænser.

 5. Klarlæg roller og ansvar

  Forebyggelse og håndtering af seksuel chikane er et fælles ansvar på arbejdspladsen.

  Drøft og tag stilling til, hvem der har hvilke roller og opgaver. Det gælder både i forhold til arbejdet med at forebygge og med at håndtere seksuel chikane.

  Find ud af, om I har de nødvendige kompetencer på arbejdspladsen til at arbejde med at forebygge seksuel chikane og til at håndtere, hvis en kollega eller medarbejder udsættes for seksuel chikane.

 6. Bevar fokus på forebyggelse af seksuel chikane

  Et første og vigtigt skridt er at sætte seksuel chikane på dagsordenen, og kunsten ligger i at bevare dette fokus.

  Tal om, hvordan virksomheden kan bevare den nødvendige opmærksomhed på forebyggelsen af seksuel chikane.

  Det kan eventuelt gøres til et tilbagevendende punkt på den årlige arbejdsmiljødrøftelse, på personalemøder samt på møder i forskellige udvalg.

  Husk også at gøre det til en del af oplæringen og instruktionen af nyansatte.

Kilde: Arbejdstilsynet