Samfund

Minister søger ansvar efter #metoo-kampagne: - Vi er nødt til at bryde tabuet

Både Danmarks Radio og Dansk Journalistforbund er for nylig blevet ramt af sager om krænkende adfærd og har derfor sendt ledende medarbejdere hjem.

Den verdensomspændende #MeToo-kampagne begyndte i den amerikanske filmindustri i oktober måned med anklager mod den indflydelsesrige filmproducent Harvey Weinstein for seksuelle overgreb mod en lang række kvinder igennem en årrække.

Det øgede fokus på sexchikane på arbejdspladsen har også skabt genlyd herhjemme, og nu går ligestillingsminister Karen Ellemann (V) ind i #MeToo-debatten og appellerer til større ansvarsfølelse i de danske virksomheder.

Ligehandlingsloven - sexchikane

Ligebehandlingsloven

Loven skal sikre ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse.

§ 1. Ved ligebehandling af mænd og kvinder forstås i denne lov, at der ikke finder forskelsbehandling sted på grund af køn.

Stk. 6. Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Kilde: Danske Love - danskelove.dk/ligebehandlingsloven

- Bliver nødt til at bryde tabuet

Karen Ellemann forklarer over for TV 2, hvad hun konkret opfordrer de danske virksomheder til at gøre i sager om seksuelle krænkelser.

- Vi bliver nødt til at bryde tabuet og få sat emnet på dagsordenen. Den virtuelle bevægelse #MeToo har i den grad vist, at det er et udbredt problem, siger Karen Ellemann.

Ministeren sender derfor en klar opfordring til de danske arbejdspladser:

- Vi må være fokuserede på de ansattes trivsel på arbejdspladsen, og derfor bliver man som virksomhed nødt til at kende de basale spilleregler i forhold til sexisme i hverdagen og have en politik i forhold til god opførsel.

Karen Ellemann mener, at flere danske virksomheder allerede har udarbejdet sådan en politik.

Hun siger, at virksomhedsledelsen skal gå forrest som det gode eksempel og udsende klare signaler, så medarbejdere, der måtte opleve sexchikane og hverdagssexisme på jobbet, ved, hvor de skal gå hen, hvis der opstår et problem.

Ligestillingsministeren vil i det nye år arrangere en høring om seksuel chikane på arbejdspladsen.

Arbejdsgivere skal levere forebyggende indsats

Karen Ellemann står ikke alene med sine synspunkter.

Forsker og professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, Anette Borchorst, er enig med ligestillingsministeren i, at ledelsen på de danske virksomheder skal være klar i retorikken, når problemet med seksuelle overgreb italesættes:

- En virksomhed bør sende klare signaler om, at der er nultolerance over for sexchikane og bør have procedurer for, hvis der skulle komme en sag, siger hun til TV 2.

Anette Borchorst mener, at sexchikane er et kollektivt problem for hele arbejdspladsen - og ikke kun for den enkelte medarbejder. Arbejdsgivernes ansvar for sexchikane er tidligere blevet tolket lempeligt, så der er brug for stramninger på området.

- Der bør være krav over for arbejdsgiverne om, at de skal levere en forebyggende indsats imod sexchikane, siger forskeren.

Hun fortæller, at der er store mørketal på området, og at det reelle omfang af sexchikane på de danske arbejdspladser derfor er svært at vurdere.

DR ramt af sag om krænkende adfærd

Et konkret eksempel fra en dansk arbejdsplads om upassende opførsel blandt medarbejderne stammer for nylig fra Danmarks Radio.

En medarbejder i en ledende stilling på DR Kultur har opført sig upassende over for andre medarbejdere, og vedkommende er nu suspenderet. Samtidig er dennes chef også blevet suspenderet fra DR Kultur.

Generaldirektør i Danmarks Radio, Marie Rørby Røhn, bekræfter episoden over for TV 2.

- Vi har haft en sag, hvor der var forlydender om en uacceptabel adfærd. Det har ledelsen handlet på og bragt til ophør, siger hun og fortsætter:

- I min tid i DR har vi hele tiden haft fokus på det her. Vi arbejder aktivt med trivsel, herunder krænkende adfærd, og sætter ekstra fokus på det i forbindelse med en kommende medarbejderundersøgelse. Selv har jeg tirsdag i min løbende mail til chefer i DR taget emnet op, ligesom cheferne er blevet forsynet med link til information om emnet og til Arbejdstilsynet, som har gode råd til, hvordan sådanne ting skal håndteres. For det skal håndteres. Det er forfærdeligt for dem, det går udover, og jeg kan ganske enkelt ikke acceptere krænkende adfærd, siger Marie Rørby Røhn.

Arbejdstilsynet - seksuel chikane

Arbejdstilsynet har defineret følgende retningslinjer over for sexchikane:

  • Arbejdsgiveren har ifølge arbejdsmiljølovgivningen et ansvar for at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

Arbejdsgiver skal derfor sikre, at:

  • Ledelsen sender et klart signal om, at seksuel chikane på arbejdspladsen er uacceptabelt.
  • De retningslinjer, som virksomheden har – som en del af sin forebyggelse af seksuel chikane følges og tages op.
  • Medarbejdere og ledelse drøfter konkrete foranstaltninger til at håndtere problemet, hvis det opstår.

Kilde: Arbejdstilsynet.

Journalistforbund suspenderer direktør

Dansk Journalistforbund er et andet eksempel på, hvor der har fundet anklager om seksuelle krænkelser sted.

Torsdag den 23. november blev direktør Linda Garlov suspenderet, mens der foregår en undersøgelse om seksuel krænkelse af to medarbejdere i forbundet.

Dansk Journalistforbund får ud over anklager om seksuelle krænkelser også kritik for at have en usund kultur. Forbundet anklages for at have set igennem fingre med, at en chef havde et forhold til en studentermedhjælper.

Derfor har ledelsen i forbundet iværksat en ekstern advokatundersøgelse, der skal klarlægge omfanget af problemet med sexchikane i virksomheden. Den konkrete sag mod den bortviste chef, men også det ledelsesmæssige ansvar i Dansk Journalistforbund skal kortlægges. Tidshorisonten for undersøgelsen er ukendt.

Den suspenderede direktør afviser at kende til den problematiske kultur i Dansk Journalistforbund, og hverken formand eller næstformand i forbundet kan genkende kulturen om sexchikane.

Trækker undersøgelse tilbage

Dansk Journalistforbund udsendte tirsdag den 28. november en mail til alle forbundets medlemmer med en spørgeskemaundersøgelse. Med denne ønsker forbundet at afdække omfanget af overgreb og uønskede seksuelle tilnærmelser på de danske medie- og kommunikationsarbejdspladser.

Denne undersøgelse har Dansk Journalistforbund imidlertid trukket tilbage onsdag efter omfattende kritik.

Formand Lars Werge siger om beslutningen:

- Jeg må erkende, at samarbejdet og rammerne for undersøgelsen ikke har været tydelige nok. Det beklager jeg.

Lars Werge håber, at medlemmerne af Dansk Journalistforbund i begyndelsen af december vil få tilsendt endnu en undersøgelse om omfanget af sexchikane i mediebranchen.