Samfund

Redegørelse: København brød egne regler ved gratis udlån af festsal

Det var i strid med reglerne at låne lokaler ud til politikere på Københavns Rådhus, slår redegørelse fast.

Da flere politiske profiler i København lånte festlokaler på rådhuset til blandt andet receptioner, brød de reglerne.

Det slår en redegørelse fra Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune fast på baggrund af en udtalelse til Ankestyrelsen.

I strid med reglerne

- Ved den administrative praksis er der sket en fravigelse af de af Borgerrepræsentationen vedtagne retningslinjer for udlån af lokaler på Københavns Rådhus, står der blandt andet i redegørelsen.

Læs Ankestyrelsens udtalelse her.

Både Anna Mee Allerslev (R) og Cecilia Lonning-Skovgaard (V) har gratis lånt lokaler på rådhuset i forbindelse med deres bryllupsreceptioner. Men det var i strid med reglerne. 

Det skyldes, at det vil indebære en unfair fordel i forhold til private, der udlejer lokaler til tilsvarende arrangementer.

Tidligere børne- og ungeordfører Henrik Nord (R), gruppeformand Tommy Petersen (R) og gruppeformand Flemming Steen Munch (V) har også benyttet festlokalerne på Københavns Rådhus.

Direktør: - Det er beklageligt

TV 2 har fået en skriftlig udtalelse fra den administrerende direktør i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, Peter Stensgaard Mørch.

Han skriver om sagen:

- Med redegørelsen til Ankestyrelsen, som også et eksternt advokatfirma står bag, er det klart, at den administrative praksis vedrørende udlån af lokaler til byrådsmedlemmers bryllupsreceptioner ikke har været efter reglerne og dermed ikke kan opretholdes.

- Det er beklageligt, at forvaltningen ikke hidtil har haft en tilstrækkelig klar vurdering heraf. Parallelt med udkastet til svar til tilsynet, fremlægger forvaltningen derfor også forslag til opdaterede retningslinjer for lokaleudlån, så der fremover er et helt klart og opdateret grundlag at administrere efter.

Frank Jensen tilfreds med præcisering af regler

Overborgmester Frank Jensen (S) er tilfreds med, at reglerne for udlån af lokaler på Københavns Rådhus nu endelig er slået fast. 

- Det vil betyde fremover, at det er klart og entydigt, hvad der er inden for rammerne – og hvad der ikke er. Og det vil sikre, at vi i gruppeformandskredsen ikke en anden gang nikker til en forkert beslutning.

- Forvaltningen lægger op til, at reglerne præciseres. Det er jeg tilfreds med og støtter naturligvis 100 procent, siger Frank Jensen.

Retningslinjer ændret i 2011

Berlingske skriver, at Økonomiudvalget i Københavns Kommune i foråret 2011 besluttede at udsende nye retningslinjer for borgerrepræsentanternes brug af rådhusets lokaler til afstemning i byrådssalen.

Årsagen var, at de gamle retningslinjer var uklare.

Den 15. juni 2011 blev reglerne vedtaget med følgende ordlyd:

- Kommunen kan ikke stille lokaler vederlagsfrit til rådighed til private eller partipolitiske arrangementer, der vedrører det partipolitiske formål for det pågældende politiske parti.

Men de nye regler blev alligevel ikke fulgt, da flere politikere lånte lokalerne til deres bryllupsreceptioner.

Anna Mee trak sig

Anna Mee Allerslev trak sig den 25. oktober som beskæftigelses- og integrationsborgmester samt politisk leder for Radikale Venstre i Borgerrepræsentationen i København.

Det skete på baggrund af en række skandalesager og flere ugers kritik, hvor BT afslørede, at Anne Mee Allerslev ikke havde betalt for at låne et lokale på Københavns Rådhus i forbindelse med sit bryllup. Desuden havde flere partifæller trukket deres støtte til hende.

Sagen fik hende til at efterbetale 65.000 kroner for lejen.

Ved sin afgang udtalte Anna Mee Allerslev sig om sagen:

- I den nuværende situation kan jeg ikke komme til at gøre det, jeg brænder allermest for i hele verden, nemlig at snakke radikal politik med København og københavnerne, sagde hun på et pressemøde.

Blev valgt ind til kommunalvalget

Anna Mee Allerslev trak sig for sent til, hun kunne blive fjernet fra stemmesedlerne til tirsdagens kommunalvalg.

Hun modtog 1123 stemmer ved valget i tirsdags, men fortæller på sin Facebook-side, at hun ikke vil ”modtage valget”.

I stedet vil den tidligere radikale borgmester lade sine stemmer overgå til de radikales førstesuppleant, som efter alt at dømme er Christopher Røhl Andersen.