Samfund

Radioaktiv sky over Europa blev opfanget på Bornholm

I ugevis har en radioaktiv sky befundet sig over Europa. Skyen er ikke farlig, men forskerne er interesserede i at finde ud af, hvor den kommer fra.

I begyndelsen af oktober opfangede en måler hos Beredskabsstyrelsen på Bornholm, at der var radioaktive partikler fra stoffet ruthenium-106 i luften.

Måleren, der fungerer som en slags støvsuger, suger luft op nedefra, hvorefter eventuelle radioaktive partikler bliver samlet i et filter.

Da filteret tilbage i oktober blev sendt til undersøgelse for radioaktivitet på DTU på Risø, stod det klart, at der var tale om en usædvanlig form for radioaktivitet. 

Filteret fra måleren blev placeret bag 8000 kilo bly, men den radioaktive stråling fra filteret slog kraftigt igennem.

Det høje turkise udslag på nedenstående billede viser radioaktiviteten målt fra stoffet ruthenium-106.

- Det er højest usædvanligt. Jeg har aldrig set det før, siger Svend P. Nielsen, der er seniorforsker ved  DTU's Center for Nukleare Teknologier (Nutech).

Der findes tre målere i Danmark, der døgnet rundt suger partikler op for at undersøge luften.

Skyen er ufarlig 

Ruthenium-106 blev først målt i Italien og siden mange andre steder i Europa - herunder på Bornholm.

- Skyen er dog ganske uskadelig. Den indeholder strålingsniveauer, der er lavere end, hvad vi ser naturligt forekommende, siger Svend P. Nielsen.

- Men skyen indeholder isotoper, der ikke er naturlige, og som vi kan se i forbindelse med udslip. Det er det, der er mystisk ved skyen, siger han.

Ifølge det franske atomsikkerhedsinstitut, IRSN, indeholder den radioaktive sky kun ruthenium-106 og ikke andre radioaktive stoffer. Det indikerer, at der ikke er tale om et udslip eller en decideret nedsmeltning af et atomkraftværk, men nærmere et udslip fra et værk, hvor man behandler atombrændstof eller bruger radioaktive stoffer til medicinske stoffer.

IRSN vurderer, at udslippet må stamme fra enten Rusland eller Kasakhstan, men ingen af landene har rapporteret om et udslip.

Skyen kan måles over hele Europa

Ifølge Svend P. Nielsen fra DTU Nutech følges skyen af målestationer over hele Europa.

- Det bedste bud blandt de europæiske kolleger er, at det kunne være et udslip fra et atomforskningsinstitut i den russiske by Dimitrovgrad, hvor man har en forsøgsreaktor og undersøger atombrændsel. Men det er ikke bekræftet af russerne, siger Svend P. Nielsen.

Han mener ikke, at der er tale om et en ulykke eller et udslip, som holdes hemmeligt. Da Tjernobyl-ulykken fandt sted i 1986, hvor en reaktor på kraftværket eksploderede, gik der dagevis før Sovjetunionen erkendte ulykken.

- Der er sket meget til siden ulykken i Tjernobyl i 1986. Det er ikke mit indtryk, at Rusland har den samme måde at forholde sig til ulykker og udslip, som man havde dengang, siger Svend P. Nielsen.

Der er ikke målt ruthenium-106 i luften over Danmark de seneste tre uger.