Samfund

Radioaktiv sky registreret over Europa

Ingen ved hvor det - helt uskadelige - radioaktive udslip stammer fra. Mistanken samler sig om et atomforskningsinstitut i Rusland.

En radioaktiv sky driver i øjeblikket hen over Europa, men ingen ved, hvor den stammer fra.

- Skyen er dog ganske uskadelig. Den indeholder strålingsniveauer, der er lavere end hvad vi ser naturligt forekommende, siger Svend P. Nielsen, der er seniorforsker ved  DTU's Center for Nukleare Teknologier (Nutech).

- Men skyen indeholder isotoper, der ikke er naturlige, og som vi kan se i forbindelse med udslip. Det er det, der er mystisk ved skyen, siger han.

Ifølge det franske atomsikkerhedsinstitut IRSN indeholder den radioaktive sky stoffet ruthenium-106 og ikke andre radioaktive stoffer. Det indikerer, at der ikke er tale om et udslip eller en decideret nedsmeltning af et atomkraftværk, men nærmere et udslip fra et værk, hvor man behandler atombrændstof eller bruger radioaktive stoffer til medicinske stoffer.

IRSN vurderer, at udslippet må stamme fra enten Rusland eller Kasakhstan, men ingen af landene har rapporteret om et udslip.

Ifølge Svend P. Nielsen fra DTU Nutech følges skyen af målestationer over hele Europa.

- Det bedste bud blandt de europæiske kolleger er, at det kunne være et udslip fra et atomforskningsinstitut i den russiske by Dimitrovgrad, hvor man har en forsøgsreaktor og undersøger atombrændsel. Men det er ikke bekræftet af russerne, siger Svend P. Nielsen.

Mellem Ural og Volga

Den første melding om den radioaktive sky kom fra en italiensk målestation den 3. oktober, og kort efter begyndte tilsvarende målinger at dukke op i en række centraleuropæiske lande. I Danmark har der kun været målt mindre udsving i forhold til det normale.

Ifølge den britiske avis The Guardian har det franske institut IRSN siden analyseret vejrforholdene de seneste måneder, regnet baglæns og fundet frem til, at det mest sandsynlige er, at udslippet er sket et sted mellem Uralbjergene og Volgafloden i slutningen af september.

- Den radioaktive sky forsvinder af sig selv. Den fortyndes, og det radioaktive materiale henfalder, forklarer Svend P. Nielsen.

Den mest alvorlige atomkraftulykke nogensinde, nedsmeltningen i Tjernobyl i april 1986, kom dengang først til verdens kendskab, da en radioaktiv sky kort efter blev registreret over Sverige.