Samfund

Regeringen vil lempe rotteregler - forening frygter for andre dyrs liv

Blandt stridspunkterne er, hvem der fremover må lægge gift ud på landejendomme, og hvor det må lægges.

Regeringen vil lempe på reglerne for at lægge rottegift ud for landmændene.

Og at der skal gøres noget ved rotteplagen, det er både regeringen og Danmarks Naturfredningsforening enige om.

Men så stopper det fælles fodslag også - hos Danmarks Naturfredningsforening mener man nemlig, at regeringens tiltag gør mere skade end gavn. Blandt andet vil det skade dyrelivet, mener foreningen.

- Det er en forfejlet kritik, lyder det fra Venstres miljøordfører Erling Bonnesen, som afviser Danmarks Naturfredningsforenings kritik.

- De rammer ved siden af og har ikke forstået situationen, siger han til TV 2.

Landmænd skal rustes til at lægge gift

Regeringen lægger blandt andet op til, at landmændene fremover selv må lægge gift ud ved deres ejendomme. Indtil videre har det været lovpligtigt, at udlægning af gift skulle varetages af en professionel. Ifølge regeringens forslag skal landmændene fremover på et etdagskursus, som skal ruste dem til at tage sig af rottebekæmpelsen.

- Et kursus på én dag gør ikke nogen til ekspert. Vi frygter, at landmændene vil være for rundhåndede i deres udlægning af gift. Og det vil skade dyrelivet omkring landbrugene, siger biolog ved Danmarks Naturfredningsforening, Bo Håkansson.

Erling Bonnesen stoler dog på, at landmændene kan administrere opgaven med selv at lægge gift ud.

- Jeg er helt tryg ved selv at lade landmændene lægge gift ud, siger han og tilføjer:

- For det første sparer landmændene tid ved selv at kunne handle, så snart der opstår en rotteplage. Og for det andet kommer landmændene til at arbejde under et regelsæt. Hvis de overtræder det regelsæt, så bliver de frataget retten til at selv at lægge gift ud.

Det er specielt dyr som for eksempel små mårdyr, der faktisk hjælper landmændene med at holde rotte- og musbestanden nede, som ifølge Bo Håkansson kan komme til at lide under de nye regler. Det er nemlig også meningen, at de nuværende regler om, at man skal holde giftudlægningen indenfor et område på maksimalt 10 meter fra bygninger, sløjfes.

- Det vil medføre, at endnu flere smådyr bliver forgiftet.

En rapport, som blev lavet af Danmarks Miljøundersøgelser i 2010, viste, at op mod 60 procent af de danske rovpattedyr og op mod 80 procent af fugle, som musvåger og tårnfalke, havde to eller flere slags rotte- og musegifte i kroppen. Det er et problem, fordi de dyr, der har indtaget giften, ændrer adfærd, bliver langsommere, hvilket gør dem til lette byttedyr, før de lægger sig til at dø et sted, hvor rovfugle, ugler og rovpattedyr også kan få fat i dem. Rovdyrene bliver forgiftede i sådan en grad, at det kan være årsag til, at deres unger dør.

Ifølge Erling Bonnesen er der dog ingen dyr, der kommer til at lide på grund af de lempede regler.

- Vi ved, at hvis der er mange rotter i et område, så fortrænger de alt andet dyreliv, der er i området. Derfor er der i de ramte områder ikke andre dyr at tage hensyn til. 

Må lægge ud i et større område

Et andet kritikpunkt, som Danmarks Naturfredningsforening slår ned på, er regeringens udspil om at fjerne den nuværende grænse for, i hvor stort et område landmændene må lægge gift ud. Som det er nu, må der lægges gift ud i en afstand op til 10 meter fra bebyggelse, men den regel vil regeringen nu fjerne.

- Selvfølgelig skal landmændene have lov til at lægge gift ud i 15 meters afstand, hvis nu rotterne har slået sig ned 15 meter fra bebyggelsen, fastslår Venstres miljøordfører overfor TV 2.