Samfund

Børn får lektier med hjem fra vuggestuen - børneforsker er skeptisk

Opgaverne skal hjælpe de små med at skabe forbindelse mellem hjemmet og vuggestuen. Men de skaber også et værdimæssigt problem, lyder kritikken.

Forældrene kommer hastigt ud og ind ad vuggestuen på Corneliusmindevej i Tårnby. I den ene arm har de deres børn, som skal afleveres, og i den anden arm har de allesammen en kuffert. En lille børnekuffert.

Inde i kufferten er der blandt andet en logbog, men den indeholder også en instruktion til forældrene. Instruktionen fortæller dem, hvad de skal lave med deres barn derhjemme.

De har for eksempel skullet male med æggehvider og vandfarver sammen med børnene om eftermiddagen og bagefter skrive om det i logbogen.

I vuggestuen Corneliusmindevej i Taarnby får børnene nemlig en slags lektier for.

En bro mellem de to vigtigste verdener

Kufferten, som alle børnene i vuggestuen er blevet udstyret med, er et projekt søsat af Søren Smidt, som forsker på Professionshøjskolen UCC.

- Tanken er at bygge en bro mellem børnenes to verdener. Deres to vigtigste verdener. Trivsel og læring styrkes med en god forbindelse mellem hjemmet og vuggestuen, forklarer Søren Smidt.

Børnene kan blandt andet få til opgave at skulle male med æggehvider og vandfarver sammen med deres forældre om eftermiddagen, hvorefter forældrene skal skrive om det i logbogen. Og også gerne dokumentere det med fotos.

Kufferten kan også indeholde noget af det, som børnene har lavet i løbet af dagen i vuggestuen. På den måde kan børnene nemmere fortælle om, hvad de har lavet hjemme og i vuggestuen, og det er vigtigt, siger Søren Smidt.

- Hvis der ikke er en god kontakt, går det ud over børnene.

Børneforsker: Læring bliver altoverskyggende

Men ifølge kritikere kan projekter som det på Corneliusmindevej alligevel ende med at gå ud over børnene. 

- Der er en tendens til, at læring bliver en dagsorden, der lægger sig som en dyne over alle de andre ting, som små børns liv også handler om, siger Tomas Ellegaard, der er børneforsker ved RUC og desuden tilknyttet Center for Daginstitutionsforskning.

Det er særligt den meget tidlige strukturering af børnenes hverdag med læring, som han og flere andre forskere sætter spørgsmålstegn ved.

Præstationssamfundet har fundet vej helt ned i vuggestuen, hvor børns kunnen kommer til at overskygge alt andet, lyder det.

- Ønsker vi eksempelvis, at barndom entydigt er noget, der kun handler om læring eller noget, vi ser i termer af læring. De fleste vil svare ’nej’. Men jeg tror, det er det, der er den nærliggende risiko, og er det i stigende omfang, siger Tomas Ellegaard.

Forælder: Børnene kan ligeså godt blive vænnet til det

På Corneliusmindevej er forældrene, der er i færd med at aflevere deres børn, dog ikke så urolige for de såkaldte lektier, der følger med den lille kuffert.

- Børnene kan ligeså godt blive vænnet til det. Og så er det rigtig rart som forælder at blive draget med ind i det og følge med i, hvad der sker, siger Martin Olsen, der er far til vuggestuebarnet Olivia.

Også Camilla Andersen, der er mor til Andrea, er glad for projektet.

- Jeg synes bestemt ikke, at det er noget problem at få en lille håndgribelig opgave fra vuggestuen, og det er jo ikke noget med, at de står med en løftet pegefinger over hovedet, siger hun.

En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at i alt 92 procent af daginstitutionernes ledere finder det vigtigt at opfordre forældrene til at arbejde med deres barns læring hjemme.

Forældrene derimod vægter ikke den hjemlige læring ligeså højt som institutionslederne. I alt finder 70 procent af de adspurgte forældre det vigtigt.

Svært for ressourcesvage forældre

Men det er ikke sikkert, at opgaverne i den lille kuffert forekommer lige håndgribelige for alle forældre. For selvom det kan synes nemt for nogle, kan det for de mere ressourcesvage forældre være svært at få opgaverne lavet, mener børneforsker Tomas Ellegaard.

- Det kan være et problem, at vi får en stigende skolegørelse helt ned på vuggestueniveau og en stigende pålæggelse af skoleforberedelse helt ned i familien, siger Tomas Ellegaard.

Hvis man lægger mere skoleforberedelse over på familierne, kan det ifølge ham være med til at øge kløften mellem børn med henholdsvis ressourcestærke og ressourcesvage forældre.

Maling med hjem

Tilbage i vuggestuen på Corneliusmindevej sidder børnene spredt rundt på gulvet. De mærker endnu ikke til nogen kløfter. De har derimod deres fulde opmærksomhed rettet mod den maling, de netop har givet sig i kast med.

Måske skal maleriet senere med hjem i kufferten.

Institutionens leder, Rikke Gaard, har ikke endnu ikke oplevet problemer med, at nogle forældre ikke kan magte de opgaver, der er stillet i børnenes kuffert.

- Nogle er akademikere, nogle er ufaglærte, nogle er faglærte, nogle er pædagoger, og nogle er arbejdsløse. Og alle forældre har på et eller andet tidspunkt grebet idéen og lavet den, fortæller Rikke Gaard.

I vuggestuen på Corneliusmindevej i Tårnby kommer hvert barn fremover til at have en lille blå kuffert, som kommer til at følge dem i hele deres vuggestuetid.