Samfund

Mor dømt for firdobbelt drabsforsøg - far kan ikke få den fulde forældremyndighed

- Hvis ikke en far som mig - med den historie, der ligger bag - kan få forældremyndigheden over sit eget barn. Så er der ingen, der kan, siger faren.

Er man egnet til at have forældremyndighed over sit barn, selvom man er dømt for at have forsøgt at slå fire mennesker ihjel? Det spørgsmål rejser Anders Hansen i dag.

Han har en datter med Christina Hansen, som har fået 12 års fængsel for drabsforsøg og for at give stærk ulovlig medicin til deres fælles datter.

Alligevel kan han ikke få fuld forældremyndighed over deres datter. Anders Hansen mener det er på tide, at nogle revurderer reglerne.

Vil træffe beslutninger for sin datter

9-årige Maja bor hos Anders Hansen og hans nye kone. Han ønsker at være den, som træffer afgørende beslutninger i datterens liv. Men både by- og landsret har afvist, at han kan få fuld forældremyndighed over datteren.

Majas mor, Christina Hansen, er hovedperson i en opsigtsvækkende sag fra Nykøbing Falster. Her var hun ansat som sygeplejerske på sygehuset, og blev dømt for drabsforsøg på fire patienter. Og for at give sin egen datter ulovlig receptpligtig sovemedcin.

Moren har ifølge en mentalundersøgelse en personlighedsforstyrrelse, der betyder, at hun udviser manglende hensyn til andre.

- Så synes jeg, det skriger til himlen, at hun ikke er egnet som forælder - og ikke er egnet til at tage beslutninger om Maja, siger Anders Hansen til TV 2.

Besøger mor i fængslet

Maja besøger sin mor to gange om måneden i fængslet. Det ønsker Anders Hansen ikke at lave om på, men store beslutninger som hvor hun skal bo og gå i skole, skal ske med moderens accept.

Det er helt urimeligt, mener Foreningen Far. 

- Man skal ikke som tilbageværende forælder i sådan en situation stå og bruge tid og energi på offentlige myndigheder, forældet lovgivning og diskrimination - eller hvad der nu er årsagen til det her. Der skal man have fokus på barnet, siger formand Jesper Lohse.

Anders Hansen har tabt forældremyndighedssagen, fordi det vurderes, at der ikke er ”reel uenighed" i forbindelse med konkrete beslutninger mellem forældrene.

Og det er helt efter bogen, mener en ekspert:

- Hvis forældrene er enige om skole, og de helt grundlæggende livsvilkår, så kan barnet jo ikke mærke, om far eller mor har forældremyndigheden, siger Anne Broksø, der er formand for Danske Familieretsadvokater.

- Hun er jo ikke i Majas dagligdag eller liv

Christina Hansen har i dag et fint forhold til Maja. Derfor ønsker hun ikke at opgive forældremyndigheden, siger morens advokat Rasmus Hedegaard til TV 2:

- Hvis man kigger på alle de fantastisk gode samvær, der er, og hvis man kigger på, hvor meget barnet elsker sin mor, og hvor meget de har tilfælles, så er der ingen grund til, at hun ikke har del i forældremyndigheden.

Man kan vel stadig være en god mor, selvom man har gjort, det hun har gjort?

- Ja, det kan man muligvis nok, men hun er jo ikke i Majas dagligdag eller liv, lyder det fra Anders Hansen.

Han håber, at myndighederne vil genoverveje reglerne.

- Hvis ikke en far som mig - med den historie, der ligger bag - kan få forældremyndigheden over sit eget barn. Så er der ikke nogen, der kan, siger han til TV 2.

Anders Hansen har forsøgt at få sin sag prøvet ved Højesteret. Det har han fået afslag på.

Fakta - det siger forældreansvarsloven:

§ 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.

Stk. 2. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.

Uddrag fra 'Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl':

(....Det fremgår videre af bemærkningerne, at de kriterier og hensyn (”tungtvejende grunde”), som frem til den 1. oktober 2012 er blevet inddraget i vurderingen af spørgsmålet om ophævelse af den fælles forældremyndighed fortsat vil skulle inddrages, da disse forhold også vil have betydning for samarbejdspotentialet. 

.....Det kan ifølge bemærkningerne som udgangspunkt heller ikke anses for at være i barnets interesse, at der dømmes til fælles forældremyndighed, hvis en forælder er uegnet som forældremyndighedsindehaver, f.eks. på grund af massivt misbrug, en alvorlig psykisk lidelse eller andet, der gør forælderen uegnet til at deltage i væsentlige beslutninger vedrørende barnets liv.)