Samfund

Forsker: Vi overser børn med tegn på adhd

Arkivfoto Henning Bagger / Scanpix Denmark

Trods symptomer på adhd er der grupper af børn, hvor der er stor sandsynlighed for, at det bliver overset.

Der er store geografiske forskelle i andelen af børn med en adhd-diagnose, store forskelle i hvilke børn, der fanges, samt skævheder i forældrenes baggrund.

Det fremgår af en ny ph.d.-afhandling, skriver Politiken.

Sandsynligheden for, at et barn med symptomer på adhd får diagnosen, er mindst, hvis barnet er en pige, der vokser op langs den jyske vestkyst med en mor, som har lav social status.

- Der har været meget fokus på, at vi overdiagnosticerer, men lige så vigtigt er det, at der er børn med massive problemer, som bliver overset eller glemt - enten fordi de er piger, eller fordi forældrene ikke har ressourcer til at komme igennem systemet, siger ph.d. Kathrine Bang Madsen fra Institut for Folkesundhed, som står bag afhandlingen, til Politiken.

Mange børn med symptomer får ikke diagnose

I afhandlingen krydskøres en række registre for blandt andet medicinforbrug og adhd-diagnoser med et spørgeskema, som 51.000 mødre besvarede, da deres børn var syv år.

Spørgeskemaet omfattede blandt andet en række spørgsmål omkring hyperaktivitet, selvkontrol og koncentrationsbesvær, som er typiske tegn på adhd.

Hvad er ADHD?

  • ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det er en neuropsykiatrisk lidelse med forstyrrelse af opmærksomhed, hyperaktivitet og impulskontrol.
  • Der findes tre forskellige typer af ADHD:
  1. En kombineret type med forstyrrelse af opmærksomhed samt aktivitet og impulskontrol.
  2. En type med overvejende eller udelukkende forstyrrelse af opmærksomhed. Det kaldes ofte add (Attention Deficit Disorder).
  3. En type med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet.

Kilder: Adhd-foreningen, Ritzau.

Resultatet viser, at mere end halvdelen af de børn, som forældrene angav havde adhd-adfærd, ikke efterfølgende har fået en adhd-diagnose. Den gruppe er så analyseret.

- Sandsynligheden for at være pige og sandsynligheden for at have lav social status er henholdsvis 83 og 49 procent højere i gruppen af børn uden diagnose sammenlignet med børn med adhd-diagnose.

- Det gælder, selv om de som syvårige alle havde velkendte, alvorlige symptomer på lidelsen, siger Kathrine Bang Madsen til avisen.

Diagnose afgørende for den rette hjælp

Og en diagnose er afgørende for, at barnet får den rette hjælp ifølge forskeren.

Kathrine Bang Madsen, der mener, at der bliver underdiagnosticeret, kan ikke afvise, at der er steder i landet, hvor der bliver overdiagnosticeret.

- Men internationale studier viser, at omkring fem procent af en population har vanskeligheder, så når der generelt i Danmark gives diagnoser til 2-3 procent af en årgang, og når nogle kommuner ligger helt under en procent, er det svært ikke at tænke, at der er børn med problemer, som overses, siger hun til Politiken.