Samfund

Professor: Mere leg i børnehaven kan give bedre skoleelever

Forskning på området giver grund til at tro, at mere leg i børnehaven vil give bedre elever i folkeskolen.

Det kommer børnehavebørnene til gode senere i deres liv, hvis de i højere grad får lov at lege i stedet for at skulle opnå bestemte læringsmål ud fra en såkaldt "målstyret instruktionspædagogik".

Sådan opsummerer Dion Sommer, der er professor på Aarhus Universitets Institut for Psykologi, forskningen på området. Han har selv forsket i emnet og gennemgået international forskning i det samme.

Dermed er han helt på linje med et nyt forslag fra regeringen, der vil flytte fokus i børnehaverne tilbage til leg.

- Der findes righoldig international, gedigen forskning, som viser, at jo tidligere start man har med målstyret undervisning og pædagogik i sprog og talforståelse og så videre, des dårligere går det børn senere, siger Dion Sommer.

- Det kan man se i begyndelsen af skolealderen, hvor de bliver dårligere i de fag, som man gerne vil have, at de lærer noget tidligere.

Legen skal være grundlæggende

Regeringen vil ændre formålsparagrafferne for daginstitutioner. Væk med fokus på "læring og udvikling" og i stedet skal børnehaverne være et sted "hvor legen er grundlæggende", lyder forslaget ifølge Jyllands-Posten.

Den strategi får ros fra Dion Sommer. Han peger dog på én stor forhindring for, at de gode intentioner bliver til virkelighed: Kommunerne.

Her mener han, at daginstitutionernes hverdag i for høj grad præges af embedsmænd med samfundsfaglige eller økonomiske uddannelser frem for uddannelser i, hvordan børn lærer.

Han frygter, at de vil sætte uhensigtsmæssige målsætninger og krav, der skal opfyldes.

- Økonomer og cand.scient.pol'er er gået ind i den her politiserede pædagogik med deres styringsredskaber, siger Dion Sommer.

- Det store problem er, at kommunerne på mangfoldig måde kører deres konceptpædagogik. En del af den er stadig en ekstern styring af pædagogikken i daginstitutionerne, siger han.

- På den måde er pædagogen stadig i en spændetrøje - bare fra kommunalt regi.